00120-6523.2-SW1110154/17/18 Agencja ALFA Adrian Bogusłowicz Adrian

By | 30 sierpnia 2018

Rozwój działalności poprzez utworzenie innowacyjnej całorocznej infrastruktury turystycznej oraz utworzenie 2 miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Agencja ALFA Adrian Bogusłowicz Adrian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie innowacyjnej całorocznej oferty sportowo rekreacyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Piaskach.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności poprzez utworzenie innowacyjnej całorocznej infrastruktury turystycznej oraz utworzenie 2 miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 503519.97.

Kwota Wkładu EFMR: 169998.3.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00120-6523.2-SW1110154/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 93750.19 00050-6521.5-OR1200010/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: c ul. Osiedlowa 19). gdzie od kilkudziesięciu lat prowadzi się gospodarkę rybacką ..

Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Nazwa operacji: 2018-01-01.

Skrócony opis operacji: 2022-12-01.

Cel operacji: 93750.19.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 70312.64.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 43-386.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Państwo: 2.05.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00050-6521.5-OR1200010/18.

Numer i nazwa działania: 2.1 Innowacje w akwakulturze.

kod działania: 2.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.1-OR1600002/17/18.


Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Trześniewski Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup usług doradczych dla gospodarstwa stawowego hodowli ryb gatunku Pstrąga wraz z rybakówką w miejscowości Królewice.

Skrócony opis operacji: W ramach operacji zakupiono usługi z zakresu doradztwa dla gospodarstw rybackich.

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 34998.

Kwota Wkładu EFMR: 13124.25.

Kod Pocztowy: 27-670.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.2 Usługi doradcze dla gospodarstw akwakultury.

kod działania: 2.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6521.2-OR1300005/18/19.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Winiarski Bogdan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja zakładu produkującego rybę towarową i narybek wraz z budową przetwórni ryb w Chełpie..

Skrócony opis operacji: budowa części hydrotechnicznej z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzenie placu manewrowego. częściowe wyposażenie części hydrotechnicznej (części podchowowo-tuczowej. wyposażenie części hydrotechnicznej. budowa budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną. wyposażenie części produkcyjnej wylęgarni. maszyna do patroszenia.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 10609360.

Kwota Wkładu EFMR: 3978510.

Kod Pocztowy: 73-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.3.3-OR1600007/17/19.kamera ostrzeszów, grunty skarbu państwa warszawa, art. 33 kk, kandydaci na prezydenta 2020 polska, transaminaza gpt, jak by to sprzedać, zgkikm wrocław mapa zasadnicza, żądamy, 387, zs lipinki łużyckie, obiekty kulturowe, korzystny 150, świercze, pozyczka dla zadłuzonych, odziedziczona samowola budowlana, mariusz jakus katarzyna mastalerz-jakus, dożynki 2019 pomorskie, średnie ceny ziemi gus, gmina lubien kujawski, jan błaszkowski…