00123-6521.5-OR1200026/18 Słowik-Urbaniec Cecylia

By | 1 września 2016

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słowik-Urbaniec Cecylia.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 8685.85.

Kwota Wkładu EFMR: 6514.38.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00123-6521.5-OR1200026/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego”. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sabisz Ireneusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie stawów pokopalnianych w Starym Barkoczynie i Niedamowie w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Skrócony opis operacji: Zagospodarowanie stawów pokopalnianych w Starym Barkoczynie i Niedamowie w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 48652.07.

Kwota Wkładu EFMR: 36489.05.

Kod Pocztowy: 83-422.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00002-6521.5-OR1100003/18.potwierdziła, zakaz śmiecenia, obwodowa komisja wyborcza 2018, arimr przeworsk, ustawa o ustroju rolnym, pkd 96.02 z, konwencje genewskie 1949, sianie zboza, mokrsko dolne, warunki przechowywania, powierzchnia wzór, miren, konkursy na dyrektora szkoły, załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2019, majdan ostrowski, działki gniezno, kosmów, gim2 łańcut…