00123-6521.5-OR1200026/18 Słowiński Marian

By | 6 maja 2012

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słowiński Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Operacja w zakresie działania „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”.

Skrócony opis operacji: Pakiet 1w zakresie wymogów:a) Roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb orazb) Wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do dnia 15 września oraz Pakiet 2 Wymóg 2.1 Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb.Obiekt znajduje się w woj. podkarpackim. powiat Tarnobrzeg. obręb Alfredówka. Obiekt chowu i hodowli składa się z 23 stawów: Kosiarzowe II. Kosiarzowe I. Glinik I . Glinik II . Glinik III . Glinik IV . Glinik V . Glinik VI .Nowaków Dół. Miechy Zachodnie. Miechy Dolne. Miechy Środkowe. Cyranczyn II. Cyranczyn I. Rogowe Bardo. Legiertów Boczny.Stary Staw. Kiernoz I. Kiernoz II. Kiernoz III. Legiertów I.legiert.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 8685.85.

Kwota Wkładu EFMR: 6514.38.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00123-6521.5-OR1200026/18.


2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: wiskowe.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021.

Nazwa operacji: 00113-6521.5-OR0300055/18.

Skrócony opis operacji: Pakiet 1: Roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb. Wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr co najmniej dwukrotnie w sezonie w terminie do 15 wrześniaPakiet 2. wymóg 2.1. Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego w ilości co najmniej 3 % masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 438382.25.

Kwota Wkładu EFMR: 328786.68.

Kod Pocztowy: 37-450.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środo.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00021-6521.3.1-OR0300034/17/18.


2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: wiadcząca usługi środowiskowe.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021.

Nazwa operacji: 00012-6521.5-OR1200052/18.

Skrócony opis operacji: Operacja realizowana będzie na obiekcie: Komorowice położonym w woj. śląskim . powiat m. Bielsko-Biała. gmina Bielsko-Biała. obręb ewidencyjny Komorowice. numer obrębu 0010 na stawach (powierzchnia ogroblowana): Pilny Duży (7.40 ha). Pilny Mały (3.05 ha). Bagienny (5.65 ha). Wrotny II (3.55 ha). Wrotny III (3.85 ha). Kamienny (3.55 ha). Zielony (4.45 ha). Stary Wielki (5.98 ha). Stary Mały (4.00 ha). i Stary Najmniejszy (2.85 ha). Powierzchnia całkowita obiektu – 44.33 ha. Operacja realizowana będzie w zakresie Pakietu 1 oraz 2 wymóg 2.1..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 172665.35.

Kwota Wkładu EFMR: 129499.01.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura ś.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00052-6521.5-OR1200053/18.


2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: . konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Nazwa operacji: 2.05.2021.

Skrócony opis operacji: 00005-6521.5-OR0900027/18.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43931.53.

Kwota Wkładu EFMR: 32948.64.

Kod Pocztowy: 39-125.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00012-6521.3.1-OR0900007/19.ug świerzno, co można zrobić z odpadów, wymiana dowodu osobistego olsztyn, orzech poznań, orzołek, gmina bełchatów, owoce polskie, tajwan powierzchnia, 87-600, gmina boguszów gorce, janusz deryło, bydlić, rasa bbb, tadeusz michał benita, oznaczenia opon indeks prędkości, sko elbląg, lo im ken w przasnyszu, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa lublin, jan królikowski anita królikowska, wojciech kędzia, zgłoszenie pobytu czasowego jak wypełnić…