00129-6523.2-SW1610159/18 Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „BOMA” Spółka Cywilna Wiesława. Piotr Babiak

By | 27 sierpnia 2012

Dywersyfikacja prowadzonej działalności o usługę transport koni poprzez zakup specjalistycznego samochodu . Utworzenie 1 miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej . która nie będzie miało charakteru sezonowego i utworzenie 1 miejsca pracy sezonowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „BOMA” Spółka Cywilna Wiesława. Piotr Babiak .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: DYFERSYFIKACJA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI O TRANSPORT KONI. POPRZEZ ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU.

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: 4.2.1 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zat.

Cel operacji: Dywersyfikacja prowadzonej działalności o usługę transport koni poprzez zakup specjalistycznego samochodu . Utworzenie 1 miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej . która nie będzie miało charakteru sezonowego i utworzenie 1 miejsca pracy sezonowej .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140000.

Kwota Wkładu EFMR: 55250.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00129-6523.2-SW1610159/18.


Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez doposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infr.

Cel operacji: Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez doposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 134858.54.

Kwota Wkładu EFMR: 58086.45.

Kod Pocztowy: 49-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00028-6523.2-SW0810033/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym planu komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Funkcjonowanie LGR w 2019.

Skrócony opis operacji: Funkcjonowanie LGR w 2019.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym planu komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 1/1/2019.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 382977.07.

Kwota Wkładu EFMR: 306680.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.4-SW1610018/18.


Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR związane z rozwojem działalności firmy Pryl Wiesław Zakład Produkcyjno Usługowy poprzez zakup wózka widłowego oraz utworzenie nowego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pryl Wiesław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup wózka widłowego oraz utworzenie nowego miejsca pracy w celu rozpoczęcia produkcji ogrodzeń stalowych.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR związane z rozwojem działalności firmy Pryl Wiesław Zakład Produkcyjno Usługowy poprzez zakup wózka widłowego oraz utworzenie nowego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 107500.

Kwota Wkładu EFMR: 45687.5.

Kod Pocztowy: 87-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00049-6523.2-SW0210003/19.


Rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług melioracyjnych służących rozwojowi obszarów rybackich na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez zakup maszyn i utrzymanie jednego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzyżanowski Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsca pracy poprzez zakup nowoczesnych maszyn..

Skrócony opis operacji: Zakup kosiarki bijakowej. Ramienia wysięgnikowego oraz głowicy koszącej..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług melioracyjnych służących rozwojowi obszarów rybackich na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez zakup maszyn i utrzymanie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 90800.

Kwota Wkładu EFMR: 37818.2.

Kod Pocztowy: 66-542.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0410010/17.rejestracja, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, wzór kosztorysu budowlanego, kuźnia nieruchomości, urząd miasta dąbrowa górnicza wydział nieruchomości, górno parcele, jak napisac oswiadczenie wzor, dom dziecka bnin, i,, po stawie pływa 25 ptaków jaki procent tych ptaków to łabędzie, stawy pęcickie, kaucja gwarancyjna w budownictwie, portal tatrzański, więźba dachowa dach dwuspadowy, numer producenta, urzad miasta zlotow, kurs r3, nabór na wolne stanowisko urzędnicze…