00130-6523.2-SW1110168/18 Gmina Przodkowo

By | 22 września 2016

Udostępnienie mieszkańcom Pomieczyna infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wybudowanie ciągu pieszo – jezdnego z siłownią zewnętrzną 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przodkowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z siłownią zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych w Pomieczynie.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Udostępnienie mieszkańcom Pomieczyna infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wybudowanie ciągu pieszo – jezdnego z siłownią zewnętrzną.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 646420.8.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 83-304.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00130-6523.2-SW1110168/18.


Celem operacji tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie zwiazanej z działalnością rybacką poprzez budowę boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karlino .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie zwiazanej z działalnością rybacką poprzez budowę boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 289912.78.

Kwota Wkładu EFMR: 209461.25.

Kod Pocztowy: 78-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00148-6523.2-SW1610226/18.


Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kock .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Kock..

Skrócony opis operacji: 4.4Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym dziedzictwa kulturowego.rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 262885.55.

Kwota Wkładu EFMR: 157250.

Kod Pocztowy: 21-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0310042/17/18.arimr kościerzyna, boisko szkolne rysunek, wniosek na dowód dla dziecka, mapa ciechanowa, układanie gazonów, zabytki wielkopolska, wniosek o umorzenie podatku rolnego, word boleslawiec, mlody rolnik agrofoto, schronisko dla psów wielkopolska, rękojmia roboty budowlane, kobylnica pomorskie, kalkulator wielkości ekonomicznej gospodarstwa 2018, miejski rzecznik konsumentów gdańsk, kleska żywiołowa w polsce, poczta kaźmierz, kadencja sołtysa, plan pelny, dębina podkarpackie, konstrukcja szkieletowa żelbetowa, wielkie szczury, magdalena krakowska…