00133-6523.2-SW1610194/18 Gmina Rymań

By | 6 maja 2019

Celem operacji jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie spędzania przez dzieci i młodzież wolnego czasu. Powstanie placu zabaw zaspokoi potrzeby mieszkańców i podniesie atrakcyjność miejscowości oraz przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Rymań .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy..

Skrócony opis operacji: Roboty przygotowawcze oraz wyposażenie placu zabaw..

Cel operacji: Celem operacji jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie spędzania przez dzieci i młodzież wolnego czasu. Powstanie placu zabaw zaspokoi potrzeby mieszkańców i podniesie atrakcyjność miejscowości oraz przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 63812.89.

Kwota Wkładu EFMR: 46104.

Kod Pocztowy: 78-125.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00133-6523.2-SW1610194/18.


Utworzenie miejsca wypoczynku na plaży w miejscowości Wierzchowo poprzez zagospodarowanie terenu i montaz infrastruktury turystycznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Marianowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu na plaży w miejscowości Wierzchowie wraz z budową pomostu..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Utworzenie miejsca wypoczynku na plaży w miejscowości Wierzchowo poprzez zagospodarowanie terenu i montaz infrastruktury turystycznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 119275.35.

Kwota Wkładu EFMR: 86176.4.

Kod Pocztowy: 73-121.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW1610078/17/18.


Celem operacji jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie spędzania przez dzieci i młodzież wolnego czasu. Powstanie placu zabaw zaspokoi potrzeby mieszkańców i podniesie atrakcyjność miejscowości oraz przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Rymań .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy..

Skrócony opis operacji: Roboty przygotowawcze oraz wyposażenie placu zabaw..

Cel operacji: Celem operacji jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie spędzania przez dzieci i młodzież wolnego czasu. Powstanie placu zabaw zaspokoi potrzeby mieszkańców i podniesie atrakcyjność miejscowości oraz przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 63812.89.

Kwota Wkładu EFMR: 46104.

Kod Pocztowy: 78-125.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00133-6523.2-SW1610194/18.


Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Tworzona infrastruktura turystyczna będzie miejscem integracji społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Koniecpol .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej- budowa altany.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Tworzona infrastruktura turystyczna będzie miejscem integracji społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 23781.24.

Kwota Wkładu EFMR: 16979.6.

Kod Pocztowy: 42-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00074-6523.2-SW1210099/18.puzzle 100000 elementów, bip strzelce kraj, pokaz koni, 84 217 szemud, chybić, glosowanie na prezydenta, horti tech, praca bojanowo, pge obrót kielce, zespół sudecka refundacja, kto wójtem radoszyc, grunwaldzka 2, składający, azotan 5, konkursy dla kół gospodyń wiejskich 2019, ug promna…