00134-6521.3.1-OR0300032/17/18 Czuba Krzysztof

By | 26 kwietnia 2012

Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czuba Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy chowie i hodowli ryb na obiektach stawowych „Pieńki” i „Świdry” z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt..

Skrócony opis operacji: Zakup maszyn i urządzeń..

Cel operacji: Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 87985.21.

Kwota Wkładu EFMR: 32994.45.

Kod Pocztowy: 37-464.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00134-6521.3.1-OR0300032/17/18.


POL033800396 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szomborg Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800396.

Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim JAS-99 w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku rybackim JAS-99 w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 129639.

Kwota Wkładu EFMR: 48614.62.

Kod Pocztowy: 84-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

kod działania: 1.09.2021.

Numer Umowy: 00022-6520.9-OR1100066/17/18.koszt robocizny wiaty drewnianej, łódź przetargi nieruchomości, ot\, bip kłodzko, stare siedlisko, 96/2, szkoła podstawowa brzoza, przykona jezioro, hetman bedlno, www.modr.pl, arimr jelenia góra, piramida żywienia kolorowanka, wiek drzew, energetyka słupca, sprzedaż działki rolnej, chata biesiadna kamieniec, zabili, urząd pracy dokumenty do rejestracji…