00134-6521.3.1-OR0300032/17/18 y Janowskie i Natura 2000. Obiekt składa się z 7 stawów produkcyjnych (narybkowych. kroczkowych i towarowych) oraz 9 magazynów ryb wykorzystywanych także jako tarliska. Na obiekcie prowadzona jest produkcja karpi oraz dodatkowych gatunków ryb takich jak amur. szczupak. sum Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

By | 27 sierpnia 2016

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 137571.4 00099-6521.5-OR0300017/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: y Janowskie i Natura 2000. Obiekt składa się z 7 stawów produkcyjnych (narybkowych. kroczkowych i towarowych) oraz 9 magazynów ryb wykorzystywanych także jako tarliska. Na obiekcie prowadzona jest produkcja karpi oraz dodatkowych gatunków ryb takich jak amur. szczupak. sum.

Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Nazwa operacji: 2018-01-01.

Skrócony opis operacji: 2022-12-01.

Cel operacji: 137571.4.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 103178.55.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 37-464.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Państwo: 2.05.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00099-6521.5-OR0300017/18.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00134-6521.3.1-OR0300032/17/18.


POL 01230159 Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa jednostki rybackiej ŁEB- 86 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Waleśkiewicz Zbigniew.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL 01230159.

Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa jednostki rybackiej ŁEB- 86”.

Skrócony opis operacji: zakup samochodu z zabudową izotermiczną i agregatem chłodniczym. moc 160-180 kM. dmc 3.5.

Cel operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa jednostki rybackiej ŁEB- 86.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 248875.

Kwota Wkładu EFMR: 149325.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.11 Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów.

kod działania: 1.11.2021.

Numer Umowy: 00069-6520.11-OR1100037/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieleń Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń służących poprawie warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników.

Skrócony opis operacji: 1. łyżka kosząca do koserwacji rowów – doprowadzalników/odprowadzalników wody do i ze stawów rybnych o szerokości koszenia od 150 do 200 cm z możliwością skosowania2. zestaw do koszenia roślinności wodnej na stawach rybnych szerokość koszenia – co najmniej 1500mm. łódź aluminiowa z silnikiem zaburtowym o mocy od 5.5KM do 8KM.3. rozsiewacz wapna pozwalający na minimum 15-metrowy zasięg rozsiewania wapna i nawozów mineralnych na stawach.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 85220.33.

Kwota Wkładu EFMR: 31957.62.

Kod Pocztowy: 55-106.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.3.1-OR0100006/17/18.


POL023300581 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zubaniak Zbigniew.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300581.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-35 przez 30 dni.

Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43500.

Kwota Wkładu EFMR: 21750.

Kod Pocztowy: 76-107.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00072-6520.10-OR1600145/16.kowr olsztyn przetargi, srodze, prezes agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, symbol gniazda elektrycznego, słup elektroenergetyczny, hala sportowa projekt, malz morski krzyżówka, motopiknik komarówka 2018, lewki, ogród botaniczny przemyśl, ceny pszenicy konsumpcyjnej, urząd gminy gidle, tarcza dla rolników, ogródki działkowe pruszcz gdański na sprzedaż, stadnina koni koszalin, zarys geotechniki wiłun pdf, konie zimnokrwiste cala polska, inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach natura 2000, ustawa o zakupie ziemi rolnej…