00134-6523.2-SW1110291/18 Gmina Lipnica

By | 28 września 2018

Promowanie kulturowego dziedzictwa rybackiego poprzez organizację imprezy plenerowej oraz poprawa wizerunku produktów rybołówstwa i akwakultury 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lipnica .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja obszaru poprzez organizację imprezy plenerowej -biesiady kaszubskiej nad jeziorem Gwiazda w miejscowości Borowy Młyn.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie kulturowego dziedzictwa rybackiego poprzez organizację imprezy plenerowej oraz poprawa wizerunku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21765.06.

Kwota Wkładu EFMR: 14596.73.

Kod Pocztowy: 77-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00134-6523.2-SW1110291/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skiba Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa magazynu. zakup maszyn. urządzeń oraz środka transportu w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu pstrąga oraz poprawy warunków sanitarno-weterynaryjnych oraz bhp pracowników na obiekcie hodowli w Dąbrówce.

Skrócony opis operacji: Budowa magazynu. zakup maszyn. urządzeń oraz środka transportu w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu pstrąga oraz poprawy warunków sanitarno-weterynaryjnych oraz bhp pracowników na obiekcie hodowli w Dąbrówce.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 919139.07.

Kwota Wkładu EFMR: 344677.14.

Kod Pocztowy: 84-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00020-6521.3.1-OR1100017/17/18.


Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gościno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dargocice poprzez budowę publicznie dostępnej ścieżki rowerowej tj. miejsca rekeracji i wypoczynku na terenie Gminy Gościno.

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej.

Cel operacji: Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 424279.95.

Kwota Wkładu EFMR: 180318.15.

Kod Pocztowy: 78-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00056-6523.2-SW1610020/17/18.


Celem operacji jest wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynku usług turystycznych i rehabilitacyjnych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: zwiększenie bazy noclegowej oraz poprzez poprawę dostępności pomiesczeń na wyższych kondygnacjach dla osób z deficyta 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja – „Środowisko Wybrzeża” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa warunków do świadczenia usług wypoczynkowych i rehabilitacyjnych poprzez modernizację obiektu. montaż windy i wzrost zatrudnienia.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:.

Cel operacji: Celem operacji jest wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynku usług turystycznych i rehabilitacyjnych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: zwiększenie bazy noclegowej oraz poprzez poprawę dostępności pomiesczeń na wyższych kondygnacjach dla osób z deficyta.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 252382.83.

Kwota Wkładu EFMR: 70316.25.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00207-6523.2-SW1610296/18/19.


Celem operacji jest zwiększenie sprzedaży Gospodarstwa Rybackiego Możdżanów poprzez ułatwienie dost.epu dla klientów obiektów gospodarstwa oraz dostosowania gospodarstwa do wymogów klientów w sprzedaży bezpośredniej ryb 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Girus Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Powstanie ścieżki przyrodniczej udostępniającej cenny przyrodniczo obszar gospodarstwa rybackiego Możdżanów wraz z budową infrastruktury oraz zakupem sprzętu niezbędnego do utrzymania ścieżki oraz potencjału produkcyjnego w związku z występowaniem chronio.

Skrócony opis operacji: 4.3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu: 4.3.2 Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtw.

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie sprzedaży Gospodarstwa Rybackiego Możdżanów poprzez ułatwienie dost.epu dla klientów obiektów gospodarstwa oraz dostosowania gospodarstwa do wymogów klientów w sprzedaży bezpośredniej ryb.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352900.

Kwota Wkładu EFMR: 254970.25.

Kod Pocztowy: 63-435.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0110002/19.


rozwój działalności gospodarczej poprzez poszerzenie oferty Willi Intryga o świadczenie całorocznych usług gastronomicznych oraz utworzenie 2 etatów w ramach zwiększonego zakresu usług 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Elszkowska Ewelina.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie zaplecza gastronomicznego w Willi Intryga.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: rozwój działalności gospodarczej poprzez poszerzenie oferty Willi Intryga o świadczenie całorocznych usług gastronomicznych oraz utworzenie 2 etatów w ramach zwiększonego zakresu usług.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 187695.36.

Kwota Wkładu EFMR: 79769.95.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00270-6523.2-SW1110445/19.agencja nieruchomości rolnych kielce, rogojny, korzystałem, regulamin szkoły, mapa oze, jaka szkole policealna warto skonczyc, powiatowy urząd pracy w kościanie, bip iłowo-osada, ambasada syrii w polsce, środki, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa w warszawie, arimr inowrocław, sala gimnastyczna rysunek, pomoc potrzebującym, notariusz dobre miasto, igrzyska polonijne 2018, onet pogoda biała podlaska…