00134-6523.2-SW1610206/18 Wojnicz Kazimierz

By | 18 maja 2020

Zakup pojazdu elektrycznego służące rozwojowi przdsiębiorczości na obszarach rybackich zwiększające. atrakcyjność świadczonych usług oraz zwiększenie zatrudnienia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojnicz Kazimierz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup elektrycznego pojazdu w celu dowożenia na plażę. animacji pobytu własnych gości przebywających w domkach letniskowych. jako podniesienie atrakcyjności pobytu..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę zwiazaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Zakup pojazdu elektrycznego służące rozwojowi przdsiębiorczości na obszarach rybackich zwiększające. atrakcyjność świadczonych usług oraz zwiększenie zatrudnienia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42604.

Kwota Wkładu EFMR: 17544.85.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00134-6523.2-SW1610206/18.


Renaturyzacja jeziora Wielgie i poprawa jego warunków troficznych. sanitarnych i przyrodniczych poprzez zastosowanie metody biomanipulacyjnej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Uniwersytet Szczeciński .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zastosowanie biomanipulacyjnej metody rekultywacji jeziora Wielgie w Dobiegniewie w celu zwiększenia jego potencjału przyrodniczego. turystycznego i rekreacyjnego..

Skrócony opis operacji: Zastosowanie biomanipulacyjnej metody rekultywacji jeziora Wielgie w Dobiegniewie.

Cel operacji: Renaturyzacja jeziora Wielgie i poprawa jego warunków troficznych. sanitarnych i przyrodniczych poprzez zastosowanie metody biomanipulacyjnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 324654.61.

Kwota Wkładu EFMR: 234562.6.

Kod Pocztowy: 70-453.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0410043/17/18.


Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 180362.71.

Kwota Wkładu EFMR: 145642.4.

Kod Pocztowy: 82-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.4-SW1110021/18/19.


Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. terytorialnie związanej z działalnością rybacką. poprzez modernizację infrastruktury sceny plenerowej i widowni przy muzeum w Praniu oraz utrzymanie jej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja infrastruktury sceny plenerowej i widowni muzeum w Praniu.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. terytorialnie związanej z działalnością rybacką. poprzez modernizację infrastruktury sceny plenerowej i widowni przy muzeum w Praniu oraz utrzymanie jej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35908.93.

Kwota Wkładu EFMR: 25943.7.

Kod Pocztowy: 12-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW1410077/17/18.cido pl, wsparcie informacyjne, wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu arimr, kowr koszalin przetargi, szczupak cena za kg 2018, ile wynosi dopłata do hektara, pan duda, kierunkowy 43 kraj, umowa kupna sprzedaży gruntów rolnych, skutki wichury, arimr piła, przelotowość stada, pieniądze do druku dla dzieci, kowr elbląg, przepustowość zaworu bezpieczeństwa, jurgiel romans, urząd gminy kolno, dolnoślaskie, urzad gminy bogdaniec, lasy państwowe.gov.pl, bydgoszcz białe błota…