00137-6521.3.1-OR0300038/17/18 Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie „Pustelnia”Sp.z o.o.

By | 22 czerwca 2017

Wzrost produkcji karpia w Gospodarstwie Rybackim w Opolu Lubelskim „Pustelnia”sp z o.o 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie „Pustelnia”Sp.z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zwiększenie wartości produktów oraz dywersyfikacja dochodów Gospodarstwa Rybackiego Opole Lubelskie PUSTELNIA Sp. z o.o. poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania oraz zagospodarowanie terenu..

Skrócony opis operacji: 1. budynek wniesiony operatem szacunkowym (wartość 840 000.00 zł. a limit kwalifikowalności 10 % w sumie kk)2. rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku. 3. wewnętrzne instalacje sanitarne. 4. instalacje elektryczne.5. wykonanie zagospodarowania terenu. 6. basen do przetrzymywania ryb żywych wraz z oprzyrządowaniem.7. wyposażenie punktu obróbki i przetwarzania ryb.8. piec wędzarniczy – stawiany KWG -30-E.9. winda gastronomiczna.10. wyposażenie w meble biurowe i pracownicze.11. wyposażenie w sprzęt do prezentacji i szkoleń.12. dokumentacja techniczna.13. identyfikacja wizualna punktu sprzedaży ryb wraz z wykonaniem14. kierownik budowy15. inspek.

Cel operacji: Wzrost produkcji karpia w Gospodarstwie Rybackim w Opolu Lubelskim „Pustelnia”sp z o.o.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 603017.83.

Kwota Wkładu EFMR: 226131.69.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00137-6521.3.1-OR0300038/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzeziński Bogusław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w ramach priorytetu2. zawartego w programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w latach 2014-2022.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 23874.5.

Kwota Wkładu EFMR: 17905.87.

Kod Pocztowy: 42-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00048-6521.5-OR0800063/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cofała Tomasz Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działanie 2.5. Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Operacja realizowana będzie na obiekcie Bestwina. położonym w woj. śląskim. powiat bielski. gmina Bestwina. obręb ewidencyjny Bestwinka Bestwińska. numer obrębu 0002. na stawach (powierzchnia ogroblowana): Górny (1.25 ha). Środkowy (1.12 ha) i Dolny (1.14 ha). Operacja realizowana będzie w zakresie Pakietu 1 oraz Pakietu 2 wymóg 2.1..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 13671.45.

Kwota Wkładu EFMR: 10253.58.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00010-6521.5-OR1200094/18.


POL037100914. POL037302077. POL037400862 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914. POL037302077. POL037400862.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 133500.

Kwota Wkładu EFMR: 66750.

Kod Pocztowy: 14-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00114-6520.10-OR1400063/18/19.przeniesienie własności, patnów, metalowiec działdowo, działanie, geoportal jabłonna, osieczna pl, dzieci urodzone w środę, woos, powiat radomski, www ogłoszenia turek pl, kopalnia winna, jelenin, podatek od środków transportu deklaracja, portal rolniczy praca…