00138-6523.2-SW1110279/18 Gmina Chojnice

By | 23 marca 2013

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzesz budowę zjeżdżalni dwutorowej z wannami hamowanymi na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chojnice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej w miejscowości Charzykowy.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzesz budowę zjeżdżalni dwutorowej z wannami hamowanymi na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 599010.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00138-6523.2-SW1110279/18.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pełka Mieczysław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup mikrosit oraz pierwsze zarybienie stawów po rozbudowie obiektu hodowli pstrąga w Maszewie Lęborskim.

Skrócony opis operacji: Mikrosito oczko sita 60 – 70 mikronów. pow. filtra 18 – 21 m2. średnica bębna 2.0m. wydajność 700 – 750 ltr / sek „Pierwsze zarybienie obiektu – Narybek o gramaturze 40 gram – 8 000 kg. Narybek o gramaturze 150 gram – 17 500 kg”.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1870450.

Kwota Wkładu EFMR: 701418.75.

Kod Pocztowy: 84-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00020-6521.3.1-OR1100001/19.


„Utworzenie przedsiębiorstwa ogólnobudowlanego poprzez zakup środków trwałych i wyposażenia”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czekaj Krystian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakup środków trwałych i wyposażenia w celu utworzenia przedsiębiorstwa ogólnobudowlanego”.

Skrócony opis operacji: „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury”. obejmujący „podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie dzi.

Cel operacji: „Utworzenie przedsiębiorstwa ogólnobudowlanego poprzez zakup środków trwałych i wyposażenia”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 91526.51.

Kwota Wkładu EFMR: 35008.1.

Kod Pocztowy: 28-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00053-6523.2-SW1310061/18/19.


Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ryba na powitanie..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i oszarach akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 61376.

Kwota Wkładu EFMR: 39402.6.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00183-6523.2-SW1610290/18/19.młody rolnik 2019, um czyżew, hala gwardii koszalin, epuap epuap gov pl, zbiornik bezodpływowy 10m3, ektaza, programy unijne dla rolników, metamorfoza centrum dietetyki i edukacji żywieniowej gliwice, kruszewo schronisko, arimr białystok kontakt, warszawa parczew, strzelno gmina, wietnam informacje ogólne, stanisław wiśniewski malgorzata socha, ile trzeba mieć ziemi żeby płacić krus 2018, arimr legnica…