00141-6523.2-SW1110220/18 Gmina Miasta Puck

By | 24 sierpnia 2017

Budowa przystanków przy ścieżce rowerowej łączącą atrakcje przyrodniczo -edukacyjne wraz z rekreacjami 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Puck .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przystanki ścieżki dydaktyczno -przyrodniczej na terenie Miasta Puck.

Skrócony opis operacji: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Cel operacji: Budowa przystanków przy ścieżce rowerowej łączącą atrakcje przyrodniczo -edukacyjne wraz z rekreacjami.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 385000.

Kwota Wkładu EFMR: 127500.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00141-6523.2-SW1110220/18.


Poprawa i dostarczenie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Gromadzenie danych. zarządzanie nimi i ich wykorzystanie w sektorze rybołówstwa oraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa..

Skrócony opis operacji: Zbieranie danych: biologicznych rybołówstwa komercyjnego. z rejsów badawczych. ekosystemowych. Zarządzanie danymi ekonomicznymi.Ocena sytuacji ekonomicznej przetwórstwa Koordynacja badań dla opisu i oceny sektora rybackiegoZbieranie danych z monitoringu przypadkowych przyłowów waleni oraz działania wspierające realizację operacji..

Cel operacji: Poprawa i dostarczenie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21482782.18.

Kwota Wkładu EFMR: 17186225.74.

Kod Pocztowy: 81-332.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.2 Gromadzenie danych.

kod działania: 3.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6522.2-OR1100001/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wyposażenie Domu Kultury w Orzyszu w mobilną scenę i utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dom Kultury w Orzyszu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: TYLKO RYBA NIE WYPOCZYWA – centrum rekreacji i wypoczynku na mobilnej scenie w Orzyszu.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wyposażenie Domu Kultury w Orzyszu w mobilną scenę i utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 88311.72.

Kwota Wkładu EFMR: 63804.4.

Kod Pocztowy: 12-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00057-6523.2-SW1410079/17/18.


Poszerzenie oferty rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez zakup i montaż tymczasowego lodowiska wykorzystywanego w okresie zimowym 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lewin Brzeski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim.

Skrócony opis operacji: 4.4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:4.4.1. Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie in.

Cel operacji: Poszerzenie oferty rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez zakup i montaż tymczasowego lodowiska wykorzystywanego w okresie zimowym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 489449.48.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 49-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0810022/18.irz logowanie, arimr polska cerekiew, szkoła nr 4 żyrardów, strzelnica świętokrzyskie, pszenica cena 2018, skup królików podkarpacie, nieobjęte razem czy osobno, eko agro krobia, ksero słowiańska, tablica wagin, gleby gorskie, agroturystyka dotacje, praca radymno, 1066 ustawa, kikoł…