00145-6523.2-SW1110282/18 Gmina Konarzyny

By | 3 sierpnia 2014

Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy miejscu wypoczynku w Nowej Karczmie. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konarzyny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ograniczenie antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo poprzez uzupełnienie miejsca wypoczynku w Nowej Karczmie poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych..

Skrócony opis operacji: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Cel operacji: Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy miejscu wypoczynku w Nowej Karczmie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 50945.74.

Kwota Wkładu EFMR: 21250.

Kod Pocztowy: 89-607.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00145-6523.2-SW1110282/18.


Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Choczewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 716777.99.

Kwota Wkładu EFMR: 191867.43.

Kod Pocztowy: 84-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00211-6523.2-SW1110368/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Podgórzyńskie Monika Różańska. Marcin Ogłaza spółka cywilna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie Stawy Podgórzyńskie w Podgórzynie.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 466309.4.

Kwota Wkładu EFMR: 349732.05.

Kod Pocztowy: 58-562.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00063-6521.5-OR0100041/18.


Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez modyfikację 105 punktów oświetleniowych i tworzenie instalacji OZE poprzez montaż 2 lamp hybrydowych LED oraz utrzymanie przez okres 5 lat od dnia dokonania płatnoś 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Giżycko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej w Sołectwie Kożuchy Wielkie w Gminie Giżycko.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez modyfikację 105 punktów oświetleniowych i tworzenie instalacji OZE poprzez montaż 2 lamp hybrydowych LED oraz utrzymanie przez okres 5 lat od dnia dokonania płatnoś.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 141940.34.

Kwota Wkładu EFMR: 80569.8.

Kod Pocztowy: 11-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00077-6523.2-SW1410098/17/18.


Podniesienie konkurencyjności firmy i stworzenie trzech miejsc pracy poprzez zakup wyposażenia ośrodka wypoczynkowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Eco-Best Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie ośrodka wypoczynkowego w Chmielnie.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy i stworzenie trzech miejsc pracy poprzez zakup wyposażenia ośrodka wypoczynkowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 236070.91.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 80-298.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00121-6523.2-SW1110176/18.blowhd technology, nr kierunkowy poznań, olsztyn majówka 2019, podanie o wydanie zaświadczenia, pokwitowanie odbioru gotówki wzór, raszow, gospodarstwo rybackie augustów zezwolenia, granica chronologiczna krzyżówka, efekt korozji krzyżówka, studnia rurowa, ile trzeba mieć ziemi żeby nie płacić podatku od nieruchomości, nip 8 formularz, energetyka sulęcin, krs poznań wyszukiwarka, infolinia pocztowy, ogloszenia jablonowo, resko zachodniopomorskie…