00147-6523.2-SW1110271/18 Gmina Konarzyny

By | 20 listopada 2012

Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Konarzyny poprzez budowę nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konarzyny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu służącego do rekreacji nad jeziorem Bublik.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznacoznej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Konarzyny poprzez budowę nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 34589.85.

Kwota Wkładu EFMR: 21000.96.

Kod Pocztowy: 89-607.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00147-6523.2-SW1110271/18.


Promowanie dzedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wzbogacenie obchodów swoęta plonów o elementy związane z hodowlą i spozyciem karpia i aktywny udział przedstawicieli sektora rybackiego w wydarzeniu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dom Kultury w Koniecpolu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Karp na dożynkach gminnych w Koniecpolu”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promowanie dzedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wzbogacenie obchodów swoęta plonów o elementy związane z hodowlą i spozyciem karpia i aktywny udział przedstawicieli sektora rybackiego w wydarzeniu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 22265.78.

Kwota Wkładu EFMR: 14839.3.

Kod Pocztowy: 42-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00106-6523.2-SW1210134/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomala Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Tarnów Krzyż.

Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji w obiekcie chowu i hodowli ryb Krzyż beneficjent zobowiązuje się do realizacji pakietu podstawowego 1 oraz wymogu 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 211888.

Kwota Wkładu EFMR: 158916.

Kod Pocztowy: 32-823.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.5-OR0600006/18.piramida biomasy, protokół przekazania placu budowy, co można zrobić z żyta, obowiązki spółdzielni mieszkaniowej ustawa, kowr kraków, bip kozielice, starostwo powiatowe kielce godziny otwarcia, montaż paneli winylowych na ścianie, podział nieruchomości rolnej 2017, szkoła nr 3 w kościanie, żuki podlaskie, szydłowiec ogłoszenia, 21 003 ciecierzyn, zgłoszenie bydła do rejestru druk, brazylijski stan krzyżówka, kowr wrocław przetargi…