00148-6523.2-SW1610226/18 Gmina Karlino

By | 20 października 2013

Celem operacji tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie zwiazanej z działalnością rybacką poprzez budowę boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karlino .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie zwiazanej z działalnością rybacką poprzez budowę boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 289912.78.

Kwota Wkładu EFMR: 209461.25.

Kod Pocztowy: 78-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00148-6523.2-SW1610226/18.


Realizacja inwestycji związanej z rozudową infrastruktury turystycznej w gminie Bakałarzewo poprzez podjęcie następujących działań:budowa ścieżki pieszo- rowerowejbudowa kładkibudowa pomostuutowrzenie nowego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Bakałarzewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jezioro Sumowo i rzeki Rospuda.

Skrócony opis operacji: Budowa kładki na rzecze RospudaBudowa ścieżki pieszo- rowerowej wraz z elementami małej architektury w obsarze jezioro SumowoBudowa pomostu nad jeziorem SumowoNadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.

Cel operacji: Realizacja inwestycji związanej z rozudową infrastruktury turystycznej w gminie Bakałarzewo poprzez podjęcie następujących działań:budowa ścieżki pieszo- rowerowejbudowa kładkibudowa pomostuutowrzenie nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 261195.7.

Kwota Wkładu EFMR: 164291.4.

Kod Pocztowy: 16-423.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW1010027/17/18.


Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru. w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Jabłonna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru. w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352000.

Kwota Wkładu EFMR: 254320.

Kod Pocztowy: 05-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW0710024/17/18.


Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru historycznie zależnego od rybactwa poprzez budowe i doposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci utworzenia siłowni plenerowej na plazy miejskiej w Ińsku oraz doposażenie 6 placów zabaw w gmi 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ińsko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie i doposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze gminy Ińsko.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru historycznie zależnego od rybactwa poprzez budowe i doposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci utworzenia siłowni plenerowej na plazy miejskiej w Ińsku oraz doposażenie 6 placów zabaw w gmi.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 155548.84.

Kwota Wkładu EFMR: 93500.

Kod Pocztowy: 73-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW1610079/17/18.agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa lublin, monika boryczka, gm zadzim, olszyna dolnośląskie, stacja zabłocie menu, kamierowo, cena pszenicy konsumpcyjnej, dańko, ministerstwo definicja, ewelina taraszkiewicz rzeźniczak, wodociągi strzelce wielkie, śląskie mapa, czarne błota, agencja rynku rolnego, babalski zbigniew, górzyński paweł, sejm transmisja on line…