00149-6523.2-SW1110284/18 Gmina Lipnica

By | 13 lipca 2015

Wykorzystanie atutów środowiska sołectwa Kiedrowice poprzez regulowanie ruchu turystycznego związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku 886 mb. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lipnica .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice..

Skrócony opis operacji: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu tyrystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Cel operacji: Wykorzystanie atutów środowiska sołectwa Kiedrowice poprzez regulowanie ruchu turystycznego związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku 886 mb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 264828.42.

Kwota Wkładu EFMR: 127498.99.

Kod Pocztowy: 77-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00149-6523.2-SW1110284/18.


Rozwój działalności gospodarczej o charakterze budowlanym poprzez utworzenie dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Firma Uslugowa GER-BUD Grzegorz Kucharek .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój firmy usługowej GER-BUD Grzegorz Kucharek.

Skrócony opis operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołóstwaprzemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całę życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującego podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działal.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej o charakterze budowlanym poprzez utworzenie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 259300.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 29-145.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW1310072/18/19.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzesz budowę zjeżdżalni dwutorowej z wannami hamowanymi na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chojnice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej w miejscowości Charzykowy.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzesz budowę zjeżdżalni dwutorowej z wannami hamowanymi na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 599010.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00138-6523.2-SW1110279/18.tanowo szczecin, farmer dopłaty bezpośrednie, www.temat.szczecinek, fundamenty z bloczków betonowych, oglosz, sylwia widomska, wyszukiwarka opp 2018, papa izolacja pozioma, gmina sulechow, dopłaty dla rolników, 188 rozkład jazdy, oferty pracy olx kielce, arimr ciechanów, rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości tekst jednolity 2017, policja chojnów, kategoria r, rewitalizacja gruntu, dominika ignatiuk-roman, zmiana tematu menu…