00149-6523.2-SW1610205/18 Surdel Maciej

By | 13 sierpnia 2019

Rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na otwarciu studia dekoratorskiego oraz utworzeniu miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Surdel Maciej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykończenie i wyposażenie lokalu handlowego celem prowadzenia w nim działalności gospodarczej w nadmorskiej miejscowości Darłowo..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę zwiazaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na otwarciu studia dekoratorskiego oraz utworzeniu miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 198409.99.

Kwota Wkładu EFMR: 83300.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00149-6523.2-SW1610205/18.


Zwiększenie zaangażowania przedstawicieli sektora rybackiego w zarządzanie zasobami rybołówstwa na obszarze Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej” poprzez organizację cyklu warsztatów animacyjnych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami..

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Zwiększenie zaangażowania przedstawicieli sektora rybackiego w zarządzanie zasobami rybołówstwa na obszarze Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej” poprzez organizację cyklu warsztatów animacyjnych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 58830.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00053-6523.2-SW0930058/18.


Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę Centrum Aktywności Wiejskiej KOCIOŁKI jako miejsca spotkań i 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Kociołki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej KOCIOŁKI.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę Centrum Aktywności Wiejskiej KOCIOŁKI jako miejsca spotkań i .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 116973.06.

Kwota Wkładu EFMR: 84512.95.

Kod Pocztowy: 64-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW1510045/18.


Nawiązanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania. służącej wymianie doświadczeń. wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Loklana Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz promocja obszarów rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz konferencji promującej obszary zależne od rybactwa..

Skrócony opis operacji: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Nawiązanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania. służącej wymianie doświadczeń. wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 98265.04.

Kwota Wkładu EFMR: 79348.35.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.3-SW0910003/18.


Celem operacji będzie: 1. Przeprowadzenie ćwiczeń ruchowych dla osób 50+. 2. Realizacja wykładów dla uczestników projektu i wszystkich chętnych mieszkańców gminy Kiszkowo. 3. Organizacja spotkania integracyjnego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Słoneczny Promyk” Kiszkowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Kiszkowo razem aktywnie”..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Celem operacji będzie: 1. Przeprowadzenie ćwiczeń ruchowych dla osób 50+. 2. Realizacja wykładów dla uczestników projektu i wszystkich chętnych mieszkańców gminy Kiszkowo. 3. Organizacja spotkania integracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12394.85.

Kwota Wkładu EFMR: 8849.35.

Kod Pocztowy: 62-280.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00073-6523.2-SW1510083/18/19.doplata do krowy, zakład energetyczny wieluń, tadeusz pluciński wnuki, czarne zachodniopomorskie, paragraf 4300 klasyfikacji budżetowej 2016, dopłaty arimr, genetyka w rolnictwie, powierzchnia woj mazowieckiego, sąpy, ug przemyśl, księgowanie operacji gospodarczych, rakszawa parafia, zaliczki dopłaty 2019, czempiń praca, dobroszyce gmina, czy moz, onw 2019, lp. skrót po angielsku…