00153-6523.2-SW1610209/18 Bilko Damian Kamil

By | 10 sierpnia 2013

Celem operacji jest podjęcie pierwszej działalności gospodarczej przez osobę nie mającą 40 lat. aktualnie wchodzącą na rynek pracy. Działalność dotyczyła będzie sezonowego handlu rybami i produktami rybołówstwa przy wykorzystaniu zakupionej w ramach opera 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bilko Damian Kamil.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie działalności polegającej na uruchomieniu sezonowego mobilnego punktu sprzedaży ryb świeżych i wędzonych oraz przetworów rybnych.

Skrócony opis operacji: 1.1.2. Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa. rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku4.1.2 Wspieranie przedsiebiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu do.

Cel operacji: Celem operacji jest podjęcie pierwszej działalności gospodarczej przez osobę nie mającą 40 lat. aktualnie wchodzącą na rynek pracy. Działalność dotyczyła będzie sezonowego handlu rybami i produktami rybołówstwa przy wykorzystaniu zakupionej w ramach opera.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 191572.

Kwota Wkładu EFMR: 73112.75.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00153-6523.2-SW1610209/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Ruda Sułowska Poludniowa..

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 911274.2.

Kwota Wkładu EFMR: 683455.65.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00019-6521.5-OR0100014/18.firma.gov.pl, rejestracja świń, minimalne wymiary kotłowni na piec z podajnikiem, ostró maz, 25 17, deklaracja na podatek od nieruchomości dn-1, kolno praca, obszar na którym warstwa gruntu jest stale nasączona wodą, maść abc, anr przemyśl, mistrzowie 2016, rysowanie mapy, rpph ziębice, sulice, stara kamienica gmina, ceny usług rolniczych 2018 wielkopolska, spochacz środa wlkp, koalicja obywatelska skład, ceny wolowiny…