00154-6520.2-OR1100079/18/19 Denega-Necel S.J. NLD198200977

By | 14 lutego 2019

NLD198200977 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Denega-Necel S.J. .

Numer Identyfikacyjny Statku: NLD198200977.

Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-84.

Skrócony opis operacji: Zakup korpusu włoka pelagicznego śledziowego. kompletu wodzy rozpornic i worka śledziowego..

Cel operacji: zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 72500.

Kwota Wkładu EFMR: 26295.13.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

kod działania: 1.02.2021.

Numer Umowy: 00154-6520.2-OR1100079/18/19.


POL036501138. POL036901171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barski Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501138. POL036901171.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 60000.

Kwota Wkładu EFMR: 30000.

Kod Pocztowy: 82-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 01243-6520.10-OR1100157/19.deskowanie systemowe, krajowe dni ziemniaka, maciejowice opolskie, sp2 zielona góra, młody rolnik 2019 arimr, agropark lublin, bielice zachodniopomorskie, świniarc, gmina konopiska, jaki ciągnik na 10 ha, ewynik, śródborze, należy wykonać skrzynię w kształcie prostopadłościanu bez górnego wieka, wybory 2019 kandydaci warszawa, urząd gminy kańczuga, krowa z kolczykiem, be kraj, domownik w gospodarstwie rolnym, gmina mielno bip, zagospodarowania przestrzennego, kościół w krobi, licznik kliknięć myszką…