00156-6523.2-SW1610189/18 Stowarzyszenie Przyjazne Karnice

By | 21 grudnia 2017

Organizacja festynu promującego kulturę rybacką na obszarze akwakultury 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjazne Karnice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Festyn kultury rybackiej 2018.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Organizacja festynu promującego kulturę rybacką na obszarze akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 66439.23.

Kwota Wkładu EFMR: 48002.05.

Kod Pocztowy: 72-343.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00156-6523.2-SW1610189/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Rogoźno poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Rogoźno na terenie działki nr 1546/6. obręb 0001 Rogoźno. jednostka ewidencyjna Rogoźno”.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Rogoźno poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 64429.58.

Kwota Wkładu EFMR: 28333.05.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00065-6523.2-SW1530077/18/19.gozdow, bodzęcin, autozłom targowiska, nałogi, jak sprawdzić kiedy wpłyną dopłaty bezpośrednie 2019, podniesienie terenu działki rolnej, wyszukaj us, www gminadrawsko pl, zapisobierca, prawdziwa europa, w załączniku dołączam, oświadczenie o wykonaniu usługi wzór, agencja rynku rolnego kielce…