00157-6523.2-SW1110247/18 Żymierczykiewicz Dorota

By | 1 lutego 2016

Podjęcie działalności gospodarczej. która prowadzona będzie na obszarze LGR Morenka i służyć będzie jej mieszkańcom. instytucjom oraz przedsiębiorcom i przyczyni się do rozwoju obszaru. Będzie to działalność jednoosobowa prowadzona przez minimum trzy lata 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żymierczykiewicz Dorota.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie działalności gospodarczej związanej z kompleksową obsługą inwestycji i przedsiębiorstw w zakresie związanym z ochroną środowiska. geologii i gospodarki wodnej..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej. która prowadzona będzie na obszarze LGR Morenka i służyć będzie jej mieszkańcom. instytucjom oraz przedsiębiorcom i przyczyni się do rozwoju obszaru. Będzie to działalność jednoosobowa prowadzona przez minimum trzy lata.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 80738.51.

Kwota Wkładu EFMR: 32409.84.

Kod Pocztowy: 83-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00157-6523.2-SW1110247/18.


Celem operacji jest promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2019 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Nasz Dziwnów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarach LSR poprzez organizację FEstynu Rybaka w Dziwnowie w latach 2018-2019.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2019 roku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 222000.

Kwota Wkładu EFMR: 160343.15.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00074-6523.2-SW1610086/17/18.


Celem operacji będzie zwiększenie skuteczności działań Społecznej i Etatowej Straży Rybackiej przeciwdziałających. zapobiegających a przede wszystkim udaremniających kłusownictwo. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu terenowego. łodzi z silnikami oraz sprzętu niezbędnego do walki z kłusownikami dla etatowej i społecznej straży rybackiej..

Skrócony opis operacji: 4.3. 4.3.1.

Cel operacji: Celem operacji będzie zwiększenie skuteczności działań Społecznej i Etatowej Straży Rybackiej przeciwdziałających. zapobiegających a przede wszystkim udaremniających kłusownictwo..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 475111.2.

Kwota Wkładu EFMR: 254422.

Kod Pocztowy: 00-831.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW0710034/17/18.


Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. terytorialnie związanej z działalnością rybacką. poprzez modernizację infrastruktury sceny plenerowej i widowni przy muzeum w Praniu oraz utrzymanie jej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja infrastruktury sceny plenerowej i widowni muzeum w Praniu.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. terytorialnie związanej z działalnością rybacką. poprzez modernizację infrastruktury sceny plenerowej i widowni przy muzeum w Praniu oraz utrzymanie jej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35908.93.

Kwota Wkładu EFMR: 25943.7.

Kod Pocztowy: 12-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW1410077/17/18.


Rozwój działalności związanej z produkcją rybacką poprzez zwiększenie zatrudnienia oraz zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zwycięstwo” w Jasienicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zakup nowoczesnego sprzetu rolniczego w postaci ciągnika rolniczego. przystawki do zbioru kukurydzyoraz ładowarki teleskopowej..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności związanej z produkcją rybacką poprzez zwiększenie zatrudnienia oraz zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 650000.

Kwota Wkładu EFMR: 254978.75.

Kod Pocztowy: 43-385.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW1210001/17.darowizna działki rolnej nie rolnikowi, 82 522 sadlinki, nieruchomości nowe skalmierzyce, bp regon, biuro pracy strzelce opolskie, program zajęć kulinarnych dla dzieci, um chmielnik, orzeł śląski, 21.06, traktor 30, wybory 2019 parlamentarne, woźniak skup, spamhaus zen, szymanowice, ursus kielce, życie podkarpackie forum, suzuki ignis instrukcja obsługi pdf pl, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa dopłaty 2019…