00158-6523.2-SW1110286/18 Gmina Karsin

By | 9 stycznia 2019

ochrona przyrody przez regulowanie ruchu turytycznego poprzez urządzenie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karsin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa obiektu małej architektury – urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu..

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: ochrona przyrody przez regulowanie ruchu turytycznego poprzez urządzenie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 299068.35.

Kwota Wkładu EFMR: 106250.

Kod Pocztowy: 83-440.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00158-6523.2-SW1110286/18.


Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw poprzez utrzymanie jednego miejsca pracy niezwiązanego z podstawową działalnością rybacką oraz zakup ciągnika dużej mocy. ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy i umywalki umożliw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 18.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego dużej mocy. ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy oraz umywalki umożliwiającej uruchomienie plenerowej smażalni ryb na potrzeby różnicowania działalności gospodarczej prowadzonej przez CGFP RYBY Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę zwiazaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw poprzez utrzymanie jednego miejsca pracy niezwiązanego z podstawową działalnością rybacką oraz zakup ciągnika dużej mocy. ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy i umywalki umożliw.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 229792.68.

Kwota Wkładu EFMR: 95708.3.

Kod Pocztowy: 89-121.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW0210022/17/.


Ekspansja na nowe rynki zbytu (punkty apteczne) poprzez rozszerzenie oferty handlowej o nowy prozdrowotny produkt. w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia. zbudowanie marki. zwiększenie konkurencyjności oraz efektywniejsze wykorzystanie posiadany 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Produkcja prozdrowotnego napoju „Lemoniada 4 You” z wykorzystaniem lokalnych produktów poprzez zakup innowacyjnych urządzeń: saturatora oraz linii rozlewniczej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Ekspansja na nowe rynki zbytu (punkty apteczne) poprzez rozszerzenie oferty handlowej o nowy prozdrowotny produkt. w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia. zbudowanie marki. zwiększenie konkurencyjności oraz efektywniejsze wykorzystanie posiadany.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 720000.

Kwota Wkładu EFMR: 238680.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW1510051/18/19.


Promocja oraz propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybaków na obszarach pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania poprzez organizacje cyklu imprez kulturalno-promocyjnych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Port and Fish Day..

Skrócony opis operacji: Impreza promocyjna na obszarze nowego basenu rybackiego w Darłowie pokaz plecenia sieci. pokaz filetowania ryb. zespół muzyczny. animacje dla dzieci..

Cel operacji: Promocja oraz propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybaków na obszarach pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania poprzez organizacje cyklu imprez kulturalno-promocyjnych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20000.

Kwota Wkładu EFMR: 16150.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.3-SW1600004/18.kod teryt gminy, połączenie okna z drzwiami balkonowymi, lewałd wielki, ustawa o ustroju rolnym 2019, pupo wiek, arimr gorzów, e wniosek plus, tr kraj, garaz opole, opłaty składane dawniej papieżowi, budowa przyczepy do bel, upoważnienie do odbioru paszportu, towarzystwo opieki nad zwierzętami koszalin, obciążenia stałe, sława miasto…