00158-6523.2-SW1610203/18 Skowrońska Anna Maria

By | 27 maja 2017

Stworzenie centrum magazynowania. dystrybucji oraz konfekcjonowania produktów z certyfikatem ekologicznym dzieki zakupowi chłodni do magazynowania oraz utworzenie jednego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skowrońska Anna Maria.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Centrum magazynowania. dystrybucji oraz konfekcjonowania produktów z certyfikatem ekologicznym..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Stworzenie centrum magazynowania. dystrybucji oraz konfekcjonowania produktów z certyfikatem ekologicznym dzieki zakupowi chłodni do magazynowania oraz utworzenie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 178154.66.

Kwota Wkładu EFMR: 74200.75.

Kod Pocztowy: 76-251.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00158-6523.2-SW1610203/18.


Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej poprzez remont czterech zejść na plażę w miejscowościach Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sztutowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki.

Skrócony opis operacji: Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki. prace budowlano – remontowe.

Cel operacji: Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej poprzez remont czterech zejść na plażę w miejscowościach Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 340326.97.

Kwota Wkładu EFMR: 245885.45.

Kod Pocztowy: 82-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW1110054/17.


Różnicowanie działalności rybackiej poprzez budowę stawu rekreacyjnego i budynków letniskowych mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Marki 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaskot Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa stawu rekreacyjnego i budynków letniskowych mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Marki.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Różnicowanie działalności rybackiej poprzez budowę stawu rekreacyjnego i budynków letniskowych mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Marki.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 563393.12.

Kwota Wkładu EFMR: 239440.75.

Kod Pocztowy: 39-450.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW0910013/17/18.


Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska poprzez zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w wyniku wybudowania 2 ciągów pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupem wyposażenia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miasto i Gmina Górzno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górzyńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz zakupem wyposażenia..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska poprzez zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w wyniku wybudowania 2 ciągów pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupem wyposażenia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 267158.34.

Kwota Wkładu EFMR: 193021.4.

Kod Pocztowy: 87-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW0210048/18.struktura dochodów, 534 636 532., szkoła podstawowa nr 1 kazimierza wielka, arimr trzebnica, ch co to za kraj, yu tube pl, kosztorys inwestorski rozporządzenie, litera r przy zasięgu, rolnicy z podlasia nowy sezon, wm kozłowo, pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 2019, 85 796 bydgoszcz, części świni, geotermiczna dolina mapa, linia na mapie krzyżówka, urząd gminy leśna podlaska, rodzaje warzyw, www arimr gov pl wnioski, wysokość turbiny wiatrowej, fordońska 246, ślebioda, odr białystok, kraje kaukaskie…