00161-6523.2-SW1610245/18 Gmina Drawsko Pomorskie

By | 29 lutego 2012

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę budynku szkoły na świetlicę gminną. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drawsko Pomorskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę budynku szkoły na świetlicę gminną..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 335335.66.

Kwota Wkładu EFMR: 141230.05.

Kod Pocztowy: 78-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00161-6523.2-SW1610245/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staszczak Małgorzata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim Łubowiczki.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim Łubowiczki.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24032.15.

Kwota Wkładu EFMR: 18024.11.

Kod Pocztowy: 62-280.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00077-6521.5-OR1500040/18.dobrostan zwierząt arimr, www.., grzegorz bujak, poczta chmielnik, wzmocnienie gruntu, gmina susiec bip, skórcz kod pocztowy, hasła dożynkowe na wesoło, fyk, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa opole, wwwc, ppk wykop, urząd gminy złotów, protokół odbioru instalacji elektrycznej cena, łączyny 8 00-903 warszawa, ocena stanu technicznego budynku koszt, daleszyce kielce…