00163-6523.2-SW1110238/18 PPHU GAWINPOL Bartosz Gawin Bartosz

By | 19 marca 2012

Rozwój działalności poprzez powiększenie naszego parku maszynowego oraz zatrudnienia dwóch nowych pracowników do końca grudnia 2018 roku. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PPHU GAWINPOL Bartosz Gawin Bartosz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój mikroprzedsiębiorstwa.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służacej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności poprzez powiększenie naszego parku maszynowego oraz zatrudnienia dwóch nowych pracowników do końca grudnia 2018 roku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 257683.27.

Kwota Wkładu EFMR: 78352.15.

Kod Pocztowy: 77-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00163-6523.2-SW1110238/18.


Celem wydarzeń organizowanych w ramach „Miasta nad Wartą” jest przybliżenie mieszkańcom gminy Oborniki. Rogożno oraz Wągrowiec zagadnień związanych z historią rybołówstwa na Kaszubach (Biesiada Rybna) dzięki realizacji tych wydarzeń uczestnicy (Biesiada R 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Obornicki Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Miasto nad Wartą w ramach operacji „Jesteśmy aktywni. działamy wspólnie” – Aktywny wypoczynek i integracja lokalnej społeczności w gminie Oborniki”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Celem wydarzeń organizowanych w ramach „Miasta nad Wartą” jest przybliżenie mieszkańcom gminy Oborniki. Rogożno oraz Wągrowiec zagadnień związanych z historią rybołówstwa na Kaszubach (Biesiada Rybna) dzięki realizacji tych wydarzeń uczestnicy (Biesiada R.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 13500.

Kwota Wkładu EFMR: 9409.5.

Kod Pocztowy: 64-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00069-6523.2-SW1510084/18/19.krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa, odstąpienie od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości wzór, gminakowala, nasz gołymin, geoportal lesznowola, czy w kartonie o wymiarach zewnętrznych 6 3 cm, wzór koperty, wybory samorządowe 2018 milanówek, japonia powierzchnia, sztuki pospolite, apteka biskupiec, aktualne ceny żywca wołowego, opinia techniczna budynku, podstawa opracowania projektu budowlanego, psg olsztyn, kraszewice kod pocztowy, dopłata do materiału siewnego 2019, www slaskie, urzad pracy golub dobrzyn oferty…