00164-6523.2-SW1610139/18 Stępień Mariola

By | 26 lipca 2017

Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie bazy noclegowej o cztery budynki rekreacji indywidualnej wraz z wyposażeniem. dwa budynki ogrodów zimowych wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie terenu oraz utworzenie jednego stanowiska pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stępień Mariola.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie całorocznego kompleksu rekreacyjnego oferującego usługi propagujące rybackie dziedzictwo kulturowe..

Skrócony opis operacji: 4.2.2 Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie bazy noclegowej o cztery budynki rekreacji indywidualnej wraz z wyposażeniem. dwa budynki ogrodów zimowych wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie terenu oraz utworzenie jednego stanowiska pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 633705.92.

Kwota Wkładu EFMR: 215405.3.

Kod Pocztowy: 76-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00164-6523.2-SW1610139/18.


Utworzenie trzech miejsc pracy w nowym gabinecie profilaktyki i leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży w Przodkowie dla personelu medycznego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PiB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALOE DENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny gabinetu profilaktyki i leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży w ramach rozwoju Centrum Stomatologicznego Aloe Dent w Przodkowie.

Skrócony opis operacji: podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Utworzenie trzech miejsc pracy w nowym gabinecie profilaktyki i leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży w Przodkowie dla personelu medycznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 119730.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 81-586.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW1110005/17.


Zakup środków trwałych w celu wprowadzenia nowej uslugi. stworzenie jednego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michoń Robert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie nowych usług w przedsiębiorstwie poprzez inwestycje w nowe technologie..

Skrócony opis operacji: Zakup prasy do siana i słomy. przyczepy kumulacyjnej do bel oraz przyczepy do transportu bel..

Cel operacji: Zakup środków trwałych w celu wprowadzenia nowej uslugi. stworzenie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 222800.

Kwota Wkładu EFMR: 74918.15.

Kod Pocztowy: 76-113.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00102-6523.2-SW1610126/18.


Stworzenie nowych możliwości spędzania czasu: turystyka i rekreacja. propagowanie możliwości korzystania z Zalewu Wiślanego. Zwiększenie liczby osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury turystycznej poprzez zakup rowerów wodnych (2 rowerów wod 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Elbląski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie Stanicy wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Stworzenie nowych możliwości spędzania czasu: turystyka i rekreacja. propagowanie możliwości korzystania z Zalewu Wiślanego. Zwiększenie liczby osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury turystycznej poprzez zakup rowerów wodnych (2 rowerów wod.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 59534.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 82-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00100-6523.2-SW1410060/18/19.korycin białystok, na wykresie poniżej przedstawiono zmiany prędkości podczas ruchu motocykla, krokiew koszowa wymiary, www arimr gov pl wnioski, sios, sprawozdanie rb-ws, rakszawa parafia, bip praca kielce, osp wierzchucin królewski, gazety rolnicze, krus kielce kontakt, konsalnet bydgoszcz, skup odpadów pianki poliuretanowej, krokiew 10×20 cena, dopłaty do roślin miododajnych 2019, chiropterologiczna, przekrój żyły, przeliczenie euro na złotówki, kowr dzierżawa…