00168-6523.2-SW1610249/18 Gmina Wałcz

By | 28 listopada 2016

Promowanie dziedzictwa rybactwa poprzez budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wałcz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach. gm. Wałcz.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie dziedzictwa rybactwa poprzez budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 463788.19.

Kwota Wkładu EFMR: 94153.65.

Kod Pocztowy: 78-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00168-6523.2-SW1610249/18.


Rozwój prowadzonej działalności poprzez doposażenie Przychodni Weterynaryjnej oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baczyński prowadzący działalność Gospodarczą pod nazwą Kamil Baczyński Przychodnia Weterynaryjna Lux Kamil.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Przychodni Weterynaryjnej w Jaworzu.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój prowadzonej działalności poprzez doposażenie Przychodni Weterynaryjnej oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 372784.53.

Kwota Wkładu EFMR: 158433.2.

Kod Pocztowy: 43-384.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00065-6523.2-SW1210082/18.restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa, zduńska wola gmina, cegielnia częstochowa, agencja modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa logowanie, ściany z karton gipsu, piotr żołądek, droga symbol, skrót mk, przedszkole magnolia legnica, www.agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.pl, wymiana eternitu, nowa ruda info, ug lipie, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, wydział ksiąg wieczystych zamość, inflacja 2017, rozwady, www oirpwarszawa pl, szacowanie wartości ogrodniczych plantacji kultur wieloletnich 2017 pdf, ksz ksz, kierunkowy 685…