00171-6523.2-SW1110324/18 Gmina Potęgowo

By | 9 listopada 2019

Zagospodarowanie 1 przestrzeni publicznej koło rzeki oraz 1 oznakowanie ścieżki edukacyjnej Megality 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Potęgowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łupawa wraz z oznakowaniem ścieżki edukacyjnej „Megality”.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Zagospodarowanie 1 przestrzeni publicznej koło rzeki oraz 1 oznakowanie ścieżki edukacyjnej Megality.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 221758.45.

Kwota Wkładu EFMR: 160219.9.

Kod Pocztowy: 76-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00171-6523.2-SW1110324/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stelmach Krystian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie stawowym Chrysta.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 37080.4.

Kwota Wkładu EFMR: 27810.3.

Kod Pocztowy: 13-306.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00042-6521.5-OR1400060/18.


utworzenie nowego podmiotu w zakresie działalności gospodarczej poprze zakup maszyn. niezbędnego oprogramowania. które umożliwiają firmie GlassBlue powstanie i dynamiczne wejście na rynek 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Babiński Piotr Edmund.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej – powstanie firmy Spinker.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: utworzenie nowego podmiotu w zakresie działalności gospodarczej poprze zakup maszyn. niezbędnego oprogramowania. które umożliwiają firmie GlassBlue powstanie i dynamiczne wejście na rynek.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 76922.97.

Kwota Wkładu EFMR: 29400.63.

Kod Pocztowy: 83-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00263-6523.2-SW1110426/19.


Głównym celem realizowanego zadania jest rozwój obszarów zależnych od rybactwa. w tym wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz dobrostanu społecznego. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej polegającej na budowie plaży i zaplecza gosp 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Oborniki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Łazienek Obornickich poprzez budowę plaży i zaplecza gospodarczego.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej tworzenie. rozwój oraz wyposażenie i.

Cel operacji: Głównym celem realizowanego zadania jest rozwój obszarów zależnych od rybactwa. w tym wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz dobrostanu społecznego. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej polegającej na budowie plaży i zaplecza gosp.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 250442.66.

Kwota Wkładu EFMR: 121871.3.

Kod Pocztowy: 64-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW1510061/18/19.


rozwój infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez modernizację systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Piszu i utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Pisz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Piszu.

Skrócony opis operacji: tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: rozwój infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez modernizację systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Piszu i utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 80487.

Kwota Wkładu EFMR: 58151.05.

Kod Pocztowy: 12-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00062-6523.2-SW1410074/17/18.


Utworzenie Sali Tradycji Rybackich i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Czarnowesach – miejsca. które służyć będzie zarówno mieszkańcom jak i turystom do rekreacji oraz propagowania wiedzy z zakresu rybactwa. ekologii i kultywowania tradycji rybackich reg 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Białogard .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie Sali Tradycji Rybackich w Czarnowęsach.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Utworzenie Sali Tradycji Rybackich i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Czarnowesach – miejsca. które służyć będzie zarówno mieszkańcom jak i turystom do rekreacji oraz propagowania wiedzy z zakresu rybactwa. ekologii i kultywowania tradycji rybackich reg.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 207056.39.

Kwota Wkładu EFMR: 149597.45.

Kod Pocztowy: 78-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW1610002/17.


Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Parczew .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa skateparku w Parczewie”.

Skrócony opis operacji: 4.4 propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:pkt. 4.4.1.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 448790.74.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 21-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0310043/17/18.gmina jaśliska, nr aktu małżeństwa, kołowo, youtube pszczelarstwo 2018, młody rolnik, zbiorniki na gaz płynny, geoportal nid, wysoki ob, szkoła w marszewie, transbud suwałki, chruślin, kamil słodowski, klonownica, dane identyfikacyjne, obliczenia kanalizacji deszczowej, piotr cisek, jakimi cyframi należy zastąpić kwadraciki, oświadczenia do 500+ na pierwsze dziecko, rudki wielkopolska, wzór umowy o wykonanie usługi, gmina tłuszcz bip, tych, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego tekst jednolity 2019, tvp regiony, bolesławiec łódzkie, nowo powstały razem czy osobno, pge obrót żyrardów, wniosek o dopłaty bezpośrednie 2019, energa ostrów wielkopolski, karta zachowania ucznia…