00181-6523.2-SW1610238/18/19 Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Mędzynarodowych

By | 14 sierpnia 2019

Celem operacji będzie przygotowanie i realizacja zadań mających promować dziedzictwo kulturowe rybaków w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Operacja będzie polegała na przygotowaniu festynu „Dzień dziedzictwa rybackiego” oraz publikacji książki poświęconej ry 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Mędzynarodowych .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji będzie przygotowanie i realizacja zadań mających promować dziedzictwo kulturowe rybaków w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Operacja będzie polegała na przygotowaniu festynu „Dzień dziedzictwa rybackiego” oraz publikacji książki poświęconej ry.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 83726.78.

Kwota Wkładu EFMR: 60491.95.

Kod Pocztowy: 60-132.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00181-6523.2-SW1610238/18/19.


Utworzenie Centrum Turystycznego wraz z 4 siłowniami zewnętrznymi przy szlakach rowerowych gminy Sianów. które przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Sianów oraz wzbogacenia oferty rekreacyjnej i turystycznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej na Centrum Turystyczne wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w gminie Sianów..

Skrócony opis operacji: Prace budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku bliblioteki na Centrum Turystyczne oraz budowa czterech miejsc rekreacji w miejscowościach: szczecglino. Sieciemino. Skwierzynka. Osieki..

Cel operacji: Utworzenie Centrum Turystycznego wraz z 4 siłowniami zewnętrznymi przy szlakach rowerowych gminy Sianów. które przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Sianów oraz wzbogacenia oferty rekreacyjnej i turystycznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 371984.67.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00106-6523.2-SW1610143/18.


Różnicowanie prowadzonej działalności rybackiej poprzez utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz zatrudnienie jednego pracownika w ramach pra sezonowych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borowiecki Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Różnicowanie działalności rybackiej w związku z utworzeniem działalności usługowej dla lokalnej społeczności..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja za.

Cel operacji: Różnicowanie prowadzonej działalności rybackiej poprzez utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz zatrudnienie jednego pracownika w ramach pra sezonowych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 245000.

Kwota Wkładu EFMR: 93500.

Kod Pocztowy: 28-363.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00042-6523.2-SW1310041/18.nagroda roczna, webewid koszalin, urząd miasta i gminy jędrzejów wydziały, kowr olsztyn przetargi, opis planowanej działalności gospodarczej, arimr chojnice, glocar opole, sandr brdy, przećmino, schronisko gilów, pn-82/b-02004, przepisy ppoż klatka schodowa, tłucznik, 1468, majdom nieruchomości, aktualności arimr, wilków średzki, dane są punkty a 1 5 b 9 3…