00183-6523.2-SW1110319/18 Gmina Kołczygłowy

By | 22 lutego 2017

Rozwój infrastruktury turystycznej i podniesienie atrakcyjności turystycznej zbiorników wodnych poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenu przy Jeziorze Granicznym w miejscowości Łobzowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kołczygłowy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenu przy Jeziorze Granicznym w miejscowości Łobzowo.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i podniesienie atrakcyjności turystycznej zbiorników wodnych poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenu przy Jeziorze Granicznym w miejscowości Łobzowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 218666.67.

Kwota Wkładu EFMR: 140250.

Kod Pocztowy: 77-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00183-6523.2-SW1110319/18.


Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla wzrostu konkurencyjności obszaru LSR poprzez budowę dwóch rekreacyjnych wież widokowych w miejscowości Wądzyn i Chojno. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Bobrowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa dwóch rekreacyjnych wież widokowych w miejscowości Wądzyn i Chojno..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla wzrostu konkurencyjności obszaru LSR poprzez budowę dwóch rekreacyjnych wież widokowych w miejscowości Wądzyn i Chojno..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 282637.79.

Kwota Wkładu EFMR: 204205.7.

Kod Pocztowy: 87-327.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0210049/18.112 euro, arimr staszów, pogoda trzciana, gmina suleczyno, goszczowice, <ul> html, susza 2019 wnioski, wniosek o umorzenie podatku, dut-6046, skróty państw na tablicach rejestracyjnych, zeork skarżysko, wdrażanie strategii, przeglądarki pdf, cele przedsiębiorstwa, skup bydła świętokrzyskie, nazwa obrębu ewidencyjnego, kosztorys pdf, starostwo myszków godziny otwarcia, gmina masłow, uprawa winogron na działce, tumlinski, przetwarzanie aktualizacji, szkoła w witowie, arimr zmiana numeru konta bankowego…