00186-6523.2-SW1110310/18 Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego

By | 7 maja 2011

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przez przeciwdziałanie kłusownictwu i restytucję cennych przyrodniczo gatunków ryb 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb prowadzenia zarybień w ramach restrytucji cennych przyrodniczo gatunków ryb słodkowodnych w wodach będących w użytkowaniu Zarzadu Okręgu PZW w Słupsku.

Skrócony opis operacji: 4.03.2001.

Cel operacji: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przez przeciwdziałanie kłusownictwu i restytucję cennych przyrodniczo gatunków ryb.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 374991.91.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00186-6523.2-SW1110310/18.


Rozwój gospodarki rybackiej Wnioskodawcy oraz wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kradzieży ryb i dewastacji terenów poprzez zakup lornetki termowizyjnej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Merena Eugeniusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ochrona przed kłusownikami podstawą działalności gospodarstw rybackich..

Skrócony opis operacji: Zakup lornetki termowizyjnej.

Cel operacji: Rozwój gospodarki rybackiej Wnioskodawcy oraz wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kradzieży ryb i dewastacji terenów poprzez zakup lornetki termowizyjnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21951.22.

Kwota Wkładu EFMR: 9328.75.

Kod Pocztowy: 66-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0410042/17/18.


Celem operacji jest różnicowanie działalności poprzez budowę pensjonatu. w wyniku którego utworzone zostaną 2 miejsca pracy (1.58 średniorocznego etatu) nie związane z działalnością rybacką 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Warcholak „KAJA” Bogusław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa 10 budynków w zabudowie pensjonatowej w miejscowości Mrzeżyno. Gmina Trzebiatów.

Skrócony opis operacji: Budowa 10 budynków turystycznych..

Cel operacji: Celem operacji jest różnicowanie działalności poprzez budowę pensjonatu. w wyniku którego utworzone zostaną 2 miejsca pracy (1.58 średniorocznego etatu) nie związane z działalnością rybacką.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 749888.69.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 72-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW1610093/17/18.


Zakup nowoczesnego wyposażenia meblowego do 27 pokoi w ośrodku wczasowym TASARZ oraz utworzenie dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tasarz Agnieszka.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Różnicowanie działalności poprzez podniesienie konkurencyjności i rentowności firmy TASARZ Agnieszka Tasarz poprzez zakup wyposażenie meblowego do pokoi w Ośrodku Wczasowym TASARZ w ramach powstającego projektu: Budowa Centrum Turystyki Aktywnej i zakupie.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Zakup nowoczesnego wyposażenia meblowego do 27 pokoi w ośrodku wczasowym TASARZ oraz utworzenie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 298558.54.

Kwota Wkładu EFMR: 126887.15.

Kod Pocztowy: 72-344.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00100-6523.2-SW1610094/17/18.


Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego poprzez przeprowadzenie imprezy integrującej środowiska rybackie ze społecznościami lokalnymi. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka..

Skrócony opis operacji: Wynagrodzenie zespołu muzycznego. wynagrodzenie kabaretu. ZAIKS – prawa autorskie. zakup koszy okolicznościowych. druk plakatów. druk zaproszeń. zakup statuetek. zakup desek okolicznościowych. zakup poczęstunku lokalnego. zakup baneru. catering pod halą n.

Cel operacji: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego poprzez przeprowadzenie imprezy integrującej środowiska rybackie ze społecznościami lokalnymi..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 58623.53.

Kwota Wkładu EFMR: 42355.5.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0430026/17.wielki projekt, deszkowice, bolesławiec wrocław, arimr tarnobrzeg, zbiory rolnictwo, henryk mania, hamulce hydrauliczne przyczepa, stabilizacja gruntu cementem, odszkodowania za susze 2018, kalen, poznań szamotuły, 1.10, protokół odbioru maszyny, warzywa rysunek dla dzieci, podanie o wydanie zaświadczenia, świadectwo ukończenia szkoły średniej do pracy, współpraca policji z innymi służbami…