00187-6523.2-SW1110309/18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Aquamar” Sp. z o.o.

By | 7 kwietnia 2015

Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych jako odnawialnych źródeł energii. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Aquamar” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Montaż instalacji fotowoltanicznej w Ośrodku Hodowli Ryb Łososiowatych w Bożance jako działąnie na rzecz organiczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych jako odnawialnych źródeł energii..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 190000.

Kwota Wkładu EFMR: 80750.

Kod Pocztowy: 77-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00187-6523.2-SW1110309/18.


Celem wydarzeń organizowanych w ramach „Miasta nad Wartą” jest przybliżenie mieszkańcom gminy Oborniki. Rogożno oraz Wągrowiec zagadnień związanych z historią rybołówstwa na Kaszubach (Biesiada Rybna) dzięki realizacji tych wydarzeń uczestnicy (Biesiada R 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Obornicki Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Miasto nad Wartą w ramach operacji „Jesteśmy aktywni. działamy wspólnie” – Aktywny wypoczynek i integracja lokalnej społeczności w gminie Oborniki”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Celem wydarzeń organizowanych w ramach „Miasta nad Wartą” jest przybliżenie mieszkańcom gminy Oborniki. Rogożno oraz Wągrowiec zagadnień związanych z historią rybołówstwa na Kaszubach (Biesiada Rybna) dzięki realizacji tych wydarzeń uczestnicy (Biesiada R.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 13500.

Kwota Wkładu EFMR: 9409.5.

Kod Pocztowy: 64-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00069-6523.2-SW1510084/18/19.


Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krukowie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karliński Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krukowie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 92459.4.

Kwota Wkładu EFMR: 51000.

Kod Pocztowy: 78-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00195-6523.2-SW1610288/18/19.dorota liszewska norbert liszewski, www.arimr.gov.pl zakładka irz, hreniak paweł marek, skarga na uchwałę rady gminy, przedbórz podkarpackie, kowr koszalin praca, kowr kierownictwo, zuk ostrów, biznes plan firma informatyczna, dni sulęcina 2019, art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, so3 budowa, kowr poznań, ogloszenia gorzow 24, bip skarszewy, ewidencja zabiegów agrotechnicznych, łęgno, księgi wieczyste szczecinek…