00189-6523.2-SW1110287/18 Gmina Brusy

By | 20 grudnia 2018

Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Brusy – Zalesie. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Brusy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki rowerowej Brusy – Zalesie..

Skrócony opis operacji: 4.03.2004.

Cel operacji: Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Brusy – Zalesie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1287437.53.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 89-632.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00189-6523.2-SW1110287/18.


Wyposażenie infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny na terenach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką poprzez budowę dwóch placów zabaw w miejscowościach Budzewo i Wola oraz rozbudowa pl 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmin Budry .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno- turystycznej na terenie gminy Budry.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Wyposażenie infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny na terenach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką poprzez budowę dwóch placów zabaw w miejscowościach Budzewo i Wola oraz rozbudowa pl.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 69951.03.

Kwota Wkładu EFMR: 50539.3.

Kod Pocztowy: 11-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00111-6523.2-SW1410016/18/19.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition.

Skrócony opis operacji: Zakup świadczenia asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 standard Edition zagwarantuje otrzymanie aktualizacji zakupionego oprogramowania zapewniającego Zamawiającemu korzystanie z najnowszych dostępnych na rynku rozwiązań umożliwiających pełne wykorzystanie jego funkcji oraz wprowadzenie modernizacji. Zagwarantowana zostanie również szybka i skuteczna pomoc w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem zakupionego oprogramowania..

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 50000.

Kwota Wkładu EFMR: 45000.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00002-6522.1.1-OR07.arimr gov.pl, budowa ziemi dla dzieci, ciasna, wałowanie trawy po siewie, profil zaufany gov, dolna 4, sp chechło, kolno warmińsko mazurskie, sońska, gmina wołów, 1/14, sucha zaprawa proporcje, zppm, ile mieszanki na hektar, radków pole namiotowe, tytoń forum, kazimierza wielka powódź…