00193-6523.2-SW1110246/18 Warsztat Mechaniki Pojazdowej ADAMS Adam Stanisławski Adam

By | 25 września 2021

Rozwój działalności istniejącego przedsiębiorstwa poprzez utworzenie pierwszego na obszarze LSR punktu obsługi i ładowania pojazdów elektrycznych oraz zwiększenie zatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Warsztat Mechaniki Pojazdowej ADAMS Adam Stanisławski Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie pierwszego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju punktu obsługi i ładowania pojazdów elektrycznych.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozwój działalności istniejącego przedsiębiorstwa poprzez utworzenie pierwszego na obszarze LSR punktu obsługi i ładowania pojazdów elektrycznych oraz zwiększenie zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 213796.22.

Kwota Wkładu EFMR: 81758.88.

Kod Pocztowy: 89-620.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00193-6523.2-SW1110246/18.


Celem niniejszej operacji jest stworzenie na byłym dworcu kolejowym w Darłowie wielofunkcyjnej. ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej do turystów oraz mieszkańców Darłowa oraz wzrost zatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miasto Darłowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poczekalnia Kultury – zmiana funkcji historycznego dworca kolejowego w Darłowie. poprzez remont z przebudową pomieszczeń wewnętrznych.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem niniejszej operacji jest stworzenie na byłym dworcu kolejowym w Darłowie wielofunkcyjnej. ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej do turystów oraz mieszkańców Darłowa oraz wzrost zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 576921.7.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00093-6523.2-SW1610140/18.


Utworzenie nowych miejsc pracy oraz unowocześnienie parku maszynowego wykorzystywanego w procesie hodowli ryb poprzez zakup ciągnika i przyczepy rolniczej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fryc Franciszek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowoczesnego parku maszynowego w gospodarstwie rybackim.

Skrócony opis operacji: Zakup ciągnika i przyczepy tandem.

Cel operacji: Utworzenie nowych miejsc pracy oraz unowocześnienie parku maszynowego wykorzystywanego w procesie hodowli ryb poprzez zakup ciągnika i przyczepy rolniczej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 370000.

Kwota Wkładu EFMR: 157250.

Kod Pocztowy: 34-116.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW0610028/18/19.


Propagowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD poprzez przygotowanie. organizację i przeprowadzenie pięciu imprez plenerowych – festynów rybackich pn. „RYBY MAJĄ GŁOS” oraz zaangażowanie społeczeństwa do wspólnej realizacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ryby mają głos!.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD poprzez przygotowanie. organizację i przeprowadzenie pięciu imprez plenerowych – festynów rybackich pn. „RYBY MAJĄ GŁOS” oraz zaangażowanie społeczeństwa do wspólnej realizacji .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 108606.25.

Kwota Wkładu EFMR: 76802.6.

Kod Pocztowy: 78-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00197-6523.2-SW1610264/18/19.piekarnia krośnice, grażyna wiatr, dane techniczne ursus c 360, ślązak 8190, szczęsne olsztyn, jeden siedem, stajnia skotniki, identyfikator gminy wrocław, suprofos 26, koszt przekształcenia działki rolnej na budowlaną 2018, radun, arimr lublin dopłaty bezpośrednie, lewniowa, powsińska 64 warszawa, nieruchomości lipiany, termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, , lub, ośrodek zdrowia rakszawa…