00194-6523.2-SW1610306/18/19 Gmina Kołobrzeg

By | 23 lipca 2018

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców i turystów przyczyniającego się do poprawy jakości życia na obszarzefunkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Morze i Parsęta. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kołobrzeg .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ogólnodostępna strefa rekreacji i wypoczynku w Bogucinie szansą na integrację społeczności lokalnej..

Skrócony opis operacji: Przedsięwziecie dla celu szczegółowego 3.1. określone w LSR to Tworzenie i modernizacja pubicznie dostępnych miejsc wypoczynku i rekreacji (przedsięwzięcie 3.1.1)..

Cel operacji: Stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców i turystów przyczyniającego się do poprawy jakości życia na obszarzefunkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Morze i Parsęta..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 145551.14.

Kwota Wkładu EFMR: 92291.3.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00194-6523.2-SW1610306/18/19.


Zwiększenie oferty turystycznej i rekreacyjnej oraz konkurencyjności obszaru rybackiego – Żalna poprzez montaż elementów małej architektury 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kęsowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno – turystycznego..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Zwiększenie oferty turystycznej i rekreacyjnej oraz konkurencyjności obszaru rybackiego – Żalna poprzez montaż elementów małej architektury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 159874.58.

Kwota Wkładu EFMR: 76500.

Kod Pocztowy: 89-506.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00154-6523.2-SW1110270/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Radziądz II..

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1535681.65.

Kwota Wkładu EFMR: 1151761.23.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00034-6521.5-OR0100006/18.


Celem operacji jest rozwój formy poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawlik Marzena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnego gazowego pieca cukierniczego. urządzenia dozującego oraz zakup specjalistycznych środków transportu..

Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój formy poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 415818.8.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 05-252.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW0710005/17/18.na wspólnej 3026, odległość budynku od rowu melioracyjnego 2018, studnie wiercone, przetargi kowr, arimr radzymin, krowy mleczne rasy, kowr mikołów kontakt, apteka melisa stąporków, dni bobrownik 2019, kowr suwałki, mieszkowice, mapa buska, cena pszenicy w skupie…