00199-6523.2-SW1110276/18 Gmina Brusy

By | 20 marca 2012

Rozwój oferty rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Brusy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie..

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Rozwój oferty rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 297876.09.

Kwota Wkładu EFMR: 148750.

Kod Pocztowy: 89-632.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00199-6523.2-SW1110276/18.


Podnoszenie świadomości kulturowej najmłodszych mieszkańców DLGR poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjno-terenowych dla uczniów klas IV-VI pn. „Wodny świat wokół nas”. realizowanych w ramach współpracy Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i LGR Zal 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy. Grabowej i Unieści .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wodny świat wokół nas.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Podnoszenie świadomości kulturowej najmłodszych mieszkańców DLGR poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjno-terenowych dla uczniów klas IV-VI pn. „Wodny świat wokół nas”. realizowanych w ramach współpracy Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i LGR Zal.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 39696.

Kwota Wkładu EFMR: 32038.2.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.3-SW1600014/19.


Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci ścieżki historyczno-edukacyjnej Doliny Karpia w Zatorze (Podolszu) do momentu złożenia wniosku o płatność końcową. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Wiedza .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ścieżka historyczno-edukacyjna Doliny Karpia w Zatorze (Podolsze).

Skrócony opis operacji: Budowa ścieżki historyczno-edukacyjnej poprzez budowę nawierzchni oraz elementów małej architektury.

Cel operacji: Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci ścieżki historyczno-edukacyjnej Doliny Karpia w Zatorze (Podolszu) do momentu złożenia wniosku o płatność końcową..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352000.

Kwota Wkładu EFMR: 254320.

Kod Pocztowy: 30-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0610024/17/18.bydło limousine opinie, grafsztynek inflancki, regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa, portal powiatu kłobuckiego, mleka, kociewie miasta, uzbrojenie sieci wodociągowej, łagó, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa biuro powiatowe, nazwa beneficjenta, kryształowice, chichy, agimr, na urlopie, kalkulator wysiewu rzepaku, sitno lubelskie, flixotide dysk cena, studnie betonowe dwg, rasa norweska czerwona, wsip logo, prow lodzkie pl, praca biurowa zawiercie, www.arimr.gov.pl ewniosekplus…