00200-6523.2-SW1110364/18 Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o. o.

By | 7 stycznia 2018

Dywersyfikacja zatrudnienia poprzez wykonanie instalacji systemu monitoringu. stworzenie punktu monitoringu oraz nadzoru na odległość 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o. o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzbogacenie gospodarstwa akwakultury w monitoring z siecią światłowodową w pomieszczenie monitoringu oraz stworzenie nadzoru na odległość.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja zatrudnienia poprzez wykonanie instalacji systemu monitoringu. stworzenie punktu monitoringu oraz nadzoru na odległość.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 63362.

Kwota Wkładu EFMR: 25500.

Kod Pocztowy: 89-642.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00200-6523.2-SW1110364/18.


Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich oraz utworzenie miejsca pracy poprzez zakup samochodu wraz ze sprzetem do transportu ryb oraz agregatu prądotwórczego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szramek Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia technologicznego w Wojciech Szramek PUH „Fishland” w celu zapewnienia przedsiębiorstwu rozwoju i innowacyjności..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich oraz utworzenie miejsca pracy poprzez zakup samochodu wraz ze sprzetem do transportu ryb oraz agregatu prądotwórczego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 200098.68.

Kwota Wkładu EFMR: 85041.65.

Kod Pocztowy: 43-394.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW1210074/18.


Celem operacji jest promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 3-4 sierpnia 2019 r 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Trzebiatowska Organizacja Turystyczna „Ujście Regi” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 3-4 sierpnia 2019 r..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Celem operacji jest promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 3-4 sierpnia 2019 r.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 41007.55.

Kwota Wkładu EFMR: 29627.6.

Kod Pocztowy: 72-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00132-6523.2-SW1610186/18.


Podnoszenia wartości produktów rybactwa poprzez utworzenie objazdowego punktu sprzedaży bezpośredniej żywych ryb. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie S.C. „Ruda Maleniecka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie objazdowego punktu sprzedaży bezpośredniej żywych ryb..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultur.

Cel operacji: Podnoszenia wartości produktów rybactwa poprzez utworzenie objazdowego punktu sprzedaży bezpośredniej żywych ryb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 185765.42.

Kwota Wkładu EFMR: 78949.7.

Kod Pocztowy: 26-242.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW1310024/18.


Powstanie nowej bazy noclegowej oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tokarzewska Joanna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa domku wczasowego. zakup wyposażenia i innych urządzeń..

Skrócony opis operacji: Budowa domku wczasowego wraz z wyposażeniem.

Cel operacji: Powstanie nowej bazy noclegowej oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 186677.75.

Kwota Wkładu EFMR: 77751.2.

Kod Pocztowy: 66-540.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW0410027/17/18.dalszego, stanisław jerzy komorowski maciej komorowski, sławomir archacki, grzegorz antoszewski, dni milicza 2018, poloski, cena skupu mleka, tablica łomża, gołaszew, iłów 2019, parafia łagów świętokrzyskie, prezesa, tel w plusie, kultura wielkopolska, odpady komunalne kod, konopie uprawa, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa lublin, bolesławiecka 1 wrocław, pszenica konsumpcyjna, jezioranach…