00202-6523.2-SW1110325/18 Gmina Parchowo

By | 2 grudnia 2016

Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej. rekreacyjnej i kulturalnej powiązanej z rybactwem i wodą poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz. gm. Parchowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Parchowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych i kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz. gm. Parchowo.

Skrócony opis operacji: 4.4.1. 4.4.2.

Cel operacji: Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej. rekreacyjnej i kulturalnej powiązanej z rybactwem i wodą poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz. gm. Parchowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 275378.97.

Kwota Wkładu EFMR: 175530.67.

Kod Pocztowy: 77-124.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00202-6523.2-SW1110325/18.


Wzrost konkurencyjności firmy poprzez utworzenie trzech nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chrzanowski Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności punktu gastronomicznego dzięki wprowadzeniu nowej oferty dań.

Skrócony opis operacji: zakup samochodu dostawczego. stołu chłodniczego. komory chłodniczej. profesjonalnej parownicy – odkurzacza.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez utworzenie trzech nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 111000.

Kwota Wkładu EFMR: 42457.5.

Kod Pocztowy: 83-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW1110003/17.kłada, kłosownica pierzasta, wólka prusicka, wysypisko śmieci gdańsk, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa sieradz, zus działalność gospodarcza 2020, gmina jasienica wybory 2018, owoce leśne spis, rzepczyno, import z japonii, aport rzeczowy, lo niepubliczne kolegium św. stanisława kostki ksw, agencja sportowa, zraszacz podlewa dwa trawniki z taką samą intensywnością, kredyt z wkładem własnym, gops pawłów, skup orzechów przemyśl…