00202-6523.2-SW1610272/18/19 Gmina Świerzno

By | 3 lipca 2020

Utworzenie jednego ogólnodostępnego miejsca integracji dla mieszkańców. obszaru kultywującego tradycje rybackie na obszarach akwakultury. Realizacja celu odbędzie się poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciesław. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Świerzno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa świetlicy wiejskiej w Ciesławiu.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Utworzenie jednego ogólnodostępnego miejsca integracji dla mieszkańców. obszaru kultywującego tradycje rybackie na obszarach akwakultury. Realizacja celu odbędzie się poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciesław..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 381884.42.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 72-405.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00202-6523.2-SW1610272/18/19.


Zorganizowanie ogólnodostępnej imprezy plenerowej promującej rybactwo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Oksa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Impreza promująca rybactwo.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zorganizowanie ogólnodostępnej imprezy plenerowej promującej rybactwo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 39997.9.

Kwota Wkładu EFMR: 28898.3.

Kod Pocztowy: 28-363.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00034-6523.2-SW1310033/18.


Celem operacji jest utworzenie przystani kulinarnej. miejsca które działać będzie na rzecz zachowania. ochrony i promocji zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego i meblowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Pokój .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przystań Karp we wsi Pokój.

Skrócony opis operacji: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest utworzenie przystani kulinarnej. miejsca które działać będzie na rzecz zachowania. ochrony i promocji zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego i meblowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 69548.2.

Kwota Wkładu EFMR: 49657.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0810034/18.


Poszerzenie oferty turystycznej poprzez budowę altany rekreacyjnej w Weryni i zagospodarowanie terenu wokół niej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kolbuszowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu wokół niej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Weryni..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poszerzenie oferty turystycznej poprzez budowę altany rekreacyjnej w Weryni i zagospodarowanie terenu wokół niej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 280000.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 36-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW0910022/17/18.


Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w celu propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich poprzez wykonanie ścieżek parkowych. bram oraz zakup namiotu eventowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie przestrzeni parku Niemodlin i wyposażenie w infrastrukturę promującą dziedzictwa kulturowe na obszarach rybackich.

Skrócony opis operacji: 4.4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego – 4.4.2. Promowanie. zachowanie lub upowszec.

Cel operacji: Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w celu propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich poprzez wykonanie ścieżek parkowych. bram oraz zakup namiotu eventowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 250370.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 49-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00039-6523.2-SW0810054/19.odchylenie od normy nieprawidłowość krzyżówka, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa konin, xifaxan tabletki, umowa najmu z możliwością podnajmu, test z ustawy o pracownikach samorządowych, błąd folderów skompresowanych zip, kielce paszport, ryszard filipowicz, jędrzejowa, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa przeworsk, linia com pl, zakup działki rolnej 2019, giełda renk, sieci wodociągowe norma, notariusz zając olsztyn, ireneusz wilk, bioblok, westfalka kaflowa, typ poręczenia, tadeusz bartold, nasiona pszenicy, klucze małopolskie, arimr gov, arimr dotację na działalność pozarolniczą 2020…