00208-6523.2-SW1610302/18/19 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

By | 3 grudnia 2018

Celem operacji jest zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego pod potrzeby stałej obserwacji akwenu portowego. Realizacja operacji pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie porządku na wodach i brzegach oraz wspomoże walkę z nielegalnymi połowami i kłu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania na rzecz ochrony przed kłusownikami w Porcie Kołobrzeg.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu..

Cel operacji: Celem operacji jest zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego pod potrzeby stałej obserwacji akwenu portowego. Realizacja operacji pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie porządku na wodach i brzegach oraz wspomoże walkę z nielegalnymi połowami i kłu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 51370.77.

Kwota Wkładu EFMR: 36678.35.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00208-6523.2-SW1610302/18/19.


Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Projekt współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 95116.22.

Kwota Wkładu EFMR: 76806.

Kod Pocztowy: 37-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.3-SW0910006/18.


Utworzenie na obszarze działania LGD 3 miejsc pracy niezwiązanych z sektorem rybackim oraz rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku restauracji o część hotelową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „HANIA” HANNA KUBACKA Hanna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku restauracji o część hotelową.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia o.

Cel operacji: Utworzenie na obszarze działania LGD 3 miejsc pracy niezwiązanych z sektorem rybackim oraz rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku restauracji o część hotelową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 365852.64.

Kwota Wkładu EFMR: 149474.2.

Kod Pocztowy: 64-830.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW1510014/17/18.stara wieś lubelskie, umig osieczna, rolne, ceny jałówek, zgk kańczuga, dni śmigla 2019, pustkowo sanatorium zus ul. słoneczna 25, płytki do toalety, ile można kupić ziemi nie będąc rolnikiem, gmina wyrzysk bip, 4/5, zbiornik na gnojówkę, instalacje elektryczne podstawy, instalacja kanalizacji, arimr wrocław praca…