00209-6523.2-SW1110396/18 Gmina Bytów

By | 31 stycznia 2013

Ochrona. poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi z wykorzystaniem OZE w miejscowości Mądrzechowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Bytów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uporządkowanie gospodarki wód opadowych z wykorzystaniem OZE w m. Mądrzechowo.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Ochrona. poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi z wykorzystaniem OZE w miejscowości Mądrzechowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 128626.22.

Kwota Wkładu EFMR: 86372.5.

Kod Pocztowy: 77-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00209-6523.2-SW1110396/18.


Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci ścieżki historyczno-edukacyjnej Doliny Karpia w Zatorze (Podolszu) do momentu złożenia wniosku o płatność końcową. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Wiedza .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ścieżka historyczno-edukacyjna Doliny Karpia w Zatorze (Podolsze).

Skrócony opis operacji: Budowa ścieżki historyczno-edukacyjnej poprzez budowę nawierzchni oraz elementów małej architektury.

Cel operacji: Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci ścieżki historyczno-edukacyjnej Doliny Karpia w Zatorze (Podolszu) do momentu złożenia wniosku o płatność końcową..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352000.

Kwota Wkładu EFMR: 254320.

Kod Pocztowy: 30-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0610024/17/18.


Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych. w tym urządzenie tarlisk. opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno – gospodarczej regionu..

Skrócony opis operacji: Wyposażenie do badań i analiz. promocja projektu. warsztaty i szkolenia. urządzanie tarlisk. udział w konferencjach naukowych. badania terenowe.

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5911233.95.

Kwota Wkładu EFMR: 4433425.46.

Kod Pocztowy: 70-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.1 Innowacje w akwakulturze.

kod działania: 2.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.1-OR1600002/17/18.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Winiarski Bogdan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja zakładu produkującego rybę towarową i narybek wraz z budową przetwórni ryb w Chełpie..

Skrócony opis operacji: budowa części hydrotechnicznej z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzenie placu manewrowego. częściowe wyposażenie części hydrotechnicznej (części podchowowo-tuczowej. wyposażenie części hydrotechnicznej. budowa budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną. wyposażenie części produkcyjnej wylęgarni. maszyna do patroszenia.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 10609360.

Kwota Wkładu EFMR: 3978510.

Kod Pocztowy: 73-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.3.3-OR1600007/17/19.oferty pracy kielce, szałwia grubolistna, liczbę 450 000 można przedstawić w postaci, pomocy, oświadczenie wykonawcy instalacji elektrycznej, mazurskie miasto, informacje lokalne gniezno 24, (6ar,10ar)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6h-dibenzo[b,d]piran-1-ol, olej pirolityczny, markowac, lotnisko kobylnica likwidacja, infolinia epuap, przegląd obrony cywilnej, tablica biskupiec, ug puławy, białystok kierunkowy, niniejszej umowy, sok srem, jak wyliczyć prewspółczynnik w jednostce budżetowej 2018, wójt gminy przeworsk, sp niwiska…