00211-6523.2-SW1110368/18 Gmina Choczewo

By | 27 grudnia 2018

Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Choczewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 716777.99.

Kwota Wkładu EFMR: 191867.43.

Kod Pocztowy: 84-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00211-6523.2-SW1110368/18.


Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie stałego zatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: A&L Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa A&L Sp. z o.o. poprzez wdrożenie i innowacyjnych usług turystycznych wykorzystujących wodny potencjał Orzysza.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymywanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie stałego zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 260831.71.

Kwota Wkładu EFMR: 110852.75.

Kod Pocztowy: 12-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00126-6523.2-SW1410025/19.


Tworzenie nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dębski Łukasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa restauracji ” Błękitny Statek” w Krynicy Morskiej.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Tworzenie nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 415922.68.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00118-6523.2-SW1110153/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TAWADA Spółka Jawna Magdalena Jezierska-Bajszczak i Wspólnicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i urządzenie obiektu chowu suma afrykańskiego w Bartoszkowie.

Skrócony opis operacji: Budowa i urządzenie obiektu chowu suma afrykańskiego w Bartoszkowie.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7467135.29.

Kwota Wkładu EFMR: 2775000.

Kod Pocztowy: 77-416.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00020-6521.3.3-OR1500003/17/18.dożynki jasnogórskie 2019, jeglownik, pożyczkom, 99 340 krośniewice, zużycie techniczne budynku, potwierdzenie zgodności z oryginałem, rebow, ceny gruntu pod drogi 2019, cku brodnica, stare karpno, szkoła podstawowa w gierzwałdzie, borów dolnośląskie, natura aplikacja, pogotowie pruszcz gdański, kiedy zakładać zimówki, ogrodzenie działki rolnej…