00211-6523.2-SW1610294/18/19 Sędzik Miłosz

By | 20 grudnia 2019

Utworzenie działalności gospodarczej poprzez zakup prasy kostkującej i ładowarki teleskopowej oraz utworzenie miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Miłosz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup sprzętu do prowadzenia działalności gospodarczej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Utworzenie działalności gospodarczej poprzez zakup prasy kostkującej i ładowarki teleskopowej oraz utworzenie miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 756000.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 78-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00211-6523.2-SW1610294/18/19.


Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych oraz utworzenie nowego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paszko/ Ad-Bet Adrian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 387608.81.

Kwota Wkładu EFMR: 144965.69.

Kod Pocztowy: 89-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00207-6523.2-SW1110354/18.


Rozpowszechnianie i kultywowanie historycznego znaczenia hodowli karpia dla rozwoju Zatora poprzez organizację wielowymiarowych 2 wydarzeń kulturalnych oraz wydaniu publikacji promocyjnej dla dzieci do czasu złożenia wniosku o płatność. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych promujących i upowszechniających dziedzictwo kulturowe rybołówstwa pn. „Zatorskie Królestwo Karpia” wraz z wydaniem publikacji promocyjnej.

Skrócony opis operacji: organizacja imprezy inaugurującej projekt oraz imprezy podsumowującej projekt. Wydanie publikacji.

Cel operacji: Rozpowszechnianie i kultywowanie historycznego znaczenia hodowli karpia dla rozwoju Zatora poprzez organizację wielowymiarowych 2 wydarzeń kulturalnych oraz wydaniu publikacji promocyjnej dla dzieci do czasu złożenia wniosku o płatność..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 33545.28.

Kwota Wkładu EFMR: 23162.5.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW0610014/18/19.rean albania opinie, poźrzadło, producent cukru, prehoryłe, szczepienie drzewek przez wiercenie otworów, konsultacje publiczne, funkcje rady pedagogicznej, art. 81 ordynacji podatkowej, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy enea wzór, dachówka rozbiórkowa, rrrrrrr!!! obsada, zgubiłem paszport, 55 093 kiełczów, frezja 2000, agencja nieruchomości rolnych łódź, międzyrzecz jednostka, wewnętrzna instalacja gazowa przepisy 2017, wzor podania o mieszkanie do gminy…