00214-6523.2-SW1610310/18/19 Wosik Krzysztof WEKAA-1 Krzysztof

By | 14 sierpnia 2020

Wprowadzenie do menu ryb z lokalnych połowów w restauracji Krzysztofa Wosika poprzez jej modernizację i doposażenie oraz utworzenie stanowiska pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wosik Krzysztof WEKAA-1 Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Wprowadzenie do menu ryb z lokalnych połowów w restauracji Krzysztofa Wosika poprzez jej modernizację i doposażenie oraz utworzenie stanowiska pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 228656.

Kwota Wkładu EFMR: 97178.8.

Kod Pocztowy: 78-131.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00214-6523.2-SW1610310/18/19.


„Utworzenie 3 miejsc pracy poprzez podjęcie działalności gospodarczej polegającej na projektowaniu. sprzedaży. montażu i serwisie zabezpieczeń przeciwpożarowych”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maluch Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Utworzenie firmy zajmującej się projektowaniem. sprzedażą. montażem i serwisem zabezpieczeń przeciwpożarowych”.

Skrócony opis operacji: „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury”. obejmujący „podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie dzi.

Cel operacji: „Utworzenie 3 miejsc pracy poprzez podjęcie działalności gospodarczej polegającej na projektowaniu. sprzedaży. montażu i serwisie zabezpieczeń przeciwpożarowych”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 67352.04.

Kwota Wkładu EFMR: 28624.6.

Kod Pocztowy: 28-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00054-6523.2-SW1310056/18/19.


Rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM poprzez zakup wyposażenia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wspieranie rybackiego charakteru obszaru poprzez rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM poprzez zakup wyposażenia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 190623.1.

Kwota Wkładu EFMR: 81014.35.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0110008/18/19.


Innowacyjna promocja dziedzictwa rybackiego i morskiego Kaszub Północnych w ramach rejsu na obszar Pętli Żuławskiej jako element budowy współpracy na rzecz rozwoju oferty turystycznej obszaru PLGR. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Yacht Club Rewa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rejs kaszubskich rybaków Pętlą Żuławską – innowacyjna forma prezentacji dziedzictwa morskiego i rybackiego Kaszub Północnych jako element podpisania porozumienia op współpracy w zakresie wspólnej promocji Pętli Żuławskiej i Zatoki Puckiej..

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: Innowacyjna promocja dziedzictwa rybackiego i morskiego Kaszub Północnych w ramach rejsu na obszar Pętli Żuławskiej jako element budowy współpracy na rzecz rozwoju oferty turystycznej obszaru PLGR..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 22500.

Kwota Wkładu EFMR: 16256.25.

Kod Pocztowy: 81-198.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00097-6523.2-SW1110224/18.rydzyna wielkopolskie, rękompensata, kod pocztowy rakoniewice, jcwp geoportal, e-świętokrzyskie, obróbki blacharskie dachu zdjęcia, wołów dolnośląskie, jawornik myślenice, bip międzybórz, golancz, kategorie geotechniczne, jętki wymiary, armir logowanie, kandydaci do pe warszawa, karolin…