00216-6523.2-SW1110351/18 Usługi Szkoleniowe Łukasz Pestka Łukasz

By | 24 grudnia 2020

Rozówj działalności poprzez zakup ładwowarki teleskopowej JCB oraz utworzenie stanowiska pracy w pełnym wymiarze godzinowym 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Usługi Szkoleniowe Łukasz Pestka Łukasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ładowarki teleskopowej JCB.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozówj działalności poprzez zakup ładwowarki teleskopowej JCB oraz utworzenie stanowiska pracy w pełnym wymiarze godzinowym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 209000.

Kwota Wkładu EFMR: 79050.

Kod Pocztowy: 89-632.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00216-6523.2-SW1110351/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Bieżące funkcjonowanie LGR w 2018 r..

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 316603.49.

Kwota Wkładu EFMR: 255657.05.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW1010002/17/18.


Podjecie działalności gospodarczej oraz utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie) poprzez zakup środków trwałych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Roth Daniela.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjecie działalności gospodarczej oraz utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie) poprzez zakup hal namiotowych i struktur sferycznych..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Podjecie działalności gospodarczej oraz utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie) poprzez zakup środków trwałych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 313950.

Kwota Wkładu EFMR: 127500.

Kod Pocztowy: 42-445.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00070-6523.2-SW1210106/18.zcg mg6, e-wniosek arimr, teraz gostynin ogłoszenia, definicja gospodarstwa rolnego, praca kowr, buk cena za m3, wniosek armir, szymanowice, sie pomaga gaszyn challenge, arimr radzyń podlaski, umowa kupna sprzedaży zwierząt pdf, żytowań, urząd gminy w kaźmierzu, leskow…