00216-6523.2-SW1610287/18/19 Gmina Mielno

By | 26 czerwca 2020

Celem operacji jest poprawa atrakcyjności obszaru LSR oraz rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę przejścia na plażę od ulicy Brzozowej w Mielenku o długości 336.05 m 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mielno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa przejścia na plażę przy ul. Brzozowej w Mielenku.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa atrakcyjności obszaru LSR oraz rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę przejścia na plażę od ulicy Brzozowej w Mielenku o długości 336.05 m.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 379199.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00216-6523.2-SW1610287/18/19.


Budowa infrastruktury turystycznej w Gaju Świętopełka nad jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kartuzy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Klasztornym Małym.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Budowa infrastruktury turystycznej w Gaju Świętopełka nad jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1245526.63.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 83-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW1110081/17.


Celem operacji jest popularyzacja idei zawartych w LSR. promocja akwakultury i wodnego potencjału obszaru objętego LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Aktywności Obywatelskiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Opracowanie przewodnika po Gminie Czarnków promującego obszar NGR i popularyzującego idee LSR.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszechn.

Cel operacji: Celem operacji jest popularyzacja idei zawartych w LSR. promocja akwakultury i wodnego potencjału obszaru objętego LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20000.

Kwota Wkładu EFMR: 14449.15.

Kod Pocztowy: 64-930.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00046-6523.2-SW1510067/18/19.www osieczna pl, hurtownia otrzymuje dostawy towaru niezależnie z trzech zakładów, wniosek dopłaty, zapytanie ofertowe jak napisać, pkd 31.09.z, 16+16, 2019r., parametr traktora, nieruchomosc rolna, księgi wieczyste włocławek, instalacje biogazu, 1 maja 347 b 41-710 ruda śląska, bądki, roślina i wołowina ostróda, gmina gorno aktualnosci, 56 500 syców, joachim piecuch, nadanie nipu, zaprawa szamotowa proporcje, kalinów, ngr, dopłaty rolnicze 2019, nieruchomości parczew…