00217-6523.2-SW1610257/18/19 Rogalewicz Grzegorz

By | 2 stycznia 2020

Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch domków wypoczynkowych wraz z wyposażeniem oraz zatrudnieniem 1 osoby w celu świadczenia usług turystycznych krótkotrwałego zakwaterowania 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rogalewicz Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych domków wypoczynkowych.

Skrócony opis operacji: „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury”obejmującej „Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja .

Cel operacji: Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch domków wypoczynkowych wraz z wyposażeniem oraz zatrudnieniem 1 osoby w celu świadczenia usług turystycznych krótkotrwałego zakwaterowania.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 202233.64.

Kwota Wkładu EFMR: 84150.

Kod Pocztowy: 74-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00217-6523.2-SW1610257/18/19.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnego traku do wzdłużnego cięcia drewna i utworzenia nowego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czupryniak Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia poprzez zakup nowego środka trwałego.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związana z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnego traku do wzdłużnego cięcia drewna i utworzenia nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 114300.

Kwota Wkładu EFMR: 47605.95.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0410019/18/19.


Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę altany oraz zakup i montaż obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ruda Maleniecka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka.

Skrócony opis operacji: Tworzenie rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę altany oraz zakup i montaż obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 78650.31.

Kwota Wkładu EFMR: 49470.85.

Kod Pocztowy: 26-242.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00052-6523.2-SW1310063/18/19.


Zwiększenie potencjału usługowego poprzez remont budynku z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. budowę dwóch wiat i dwóch obiektów małej infrastruktury oraz utworzenie jednego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędrak Waldemar KĘDRUS.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorczości poprzez remont budynku z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną oraz budowa dwóch wiat i dwóch obiektów małej infrastruktury.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału usługowego poprzez remont budynku z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. budowę dwóch wiat i dwóch obiektów małej infrastruktury oraz utworzenie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 383176.02.

Kwota Wkładu EFMR: 153000.

Kod Pocztowy: 89-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW0210013/18/19.


Zdobycie wiedzy oraz wymiana informacji poprzez wspieranie. wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i akwakultury oraz poprzez organizacje spotkań edukacyjnych z uczniami w biurze MLGR. na terenie Gmin partnerskich. a także wyjazdów studyjn 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stworzenie modelu edukacji ekologicznej.

Skrócony opis operacji: Realizacja operacji w zakresie współpracy.

Cel operacji: Zdobycie wiedzy oraz wymiana informacji poprzez wspieranie. wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i akwakultury oraz poprzez organizacje spotkań edukacyjnych z uczniami w biurze MLGR. na terenie Gmin partnerskich. a także wyjazdów studyjn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46809.28.

Kwota Wkładu EFMR: 37797.8.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.3-SW1600008/18.dni koz, kosztorys budowlany pdf, klejniki, podaj po jednym skutku niewypełnienia każdego z wymienionych, emm, sobótka dolnośląskie, powszechny elektroniczny system ewidencji ludności, pomiechówek bip, pacanów 2017, barciszewo, nazwa projektu, urząd gminy jemielno, powiat kartuski bip, utylizacja eternitu cena za tonę, paszporty szamotuły, w związku z powyższym, zaklików kod pocztowy, kraina dolnego powiśla, płyta kanałowa wymiary, mieszkania chronione ustawa o pomocy społecznej…