00218-6523.2-SW1110389/18 Zakład Produkcji Cukierniczej Diana Spółka Jawna J.Bystrzycka B.Bystrzycka

By | 30 kwietnia 2011

rozwój prowadzonej działalności gospodarczej Zakładu Produkcji Cukierniczej DIANA w Dębnicy Kaszubskiej poprzez zwiększenie różnorodności oferty produktów w wyniku rozbudowy sieci technologicznej przez zakupione nowe maszyny i urządzenia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Produkcji Cukierniczej Diana Spółka Jawna J.Bystrzycka B.Bystrzycka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: wzmocnienie potencjału gospodarczego zakładu cukierniczego DIANA poprzez zakup maszyn do produkcji nowego asortymentu produktów.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: rozwój prowadzonej działalności gospodarczej Zakładu Produkcji Cukierniczej DIANA w Dębnicy Kaszubskiej poprzez zwiększenie różnorodności oferty produktów w wyniku rozbudowy sieci technologicznej przez zakupione nowe maszyny i urządzenia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 164800.

Kwota Wkładu EFMR: 70040.

Kod Pocztowy: 76-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00218-6523.2-SW1110389/18.


Rozwój działalności gospodarczej WIP Sp. z o.o.. dzięki któremu będzie możliwy wzrost uzyskiwanych przychodów z tej działalności. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: WIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie przez WIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej WIP Sp. z o.o.. dzięki któremu będzie możliwy wzrost uzyskiwanych przychodów z tej działalności..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 294885.11.

Kwota Wkładu EFMR: 97754.25.

Kod Pocztowy: 16-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW1010008/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej oraz wykorzystanie potencjału obszarów poprzez otwarcie nowego obiektu noclegowego dla turystów w miejscowości Więcbork oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Witold Przewoski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TOMEX” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Otwarcie nowego obiektu noclegowego dla turystów w miejscowości Więcbork oraz utworzenie miejsca pracy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej oraz wykorzystanie potencjału obszarów poprzez otwarcie nowego obiektu noclegowego dla turystów w miejscowości Więcbork oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 320396.66.

Kwota Wkładu EFMR: 127726.1.

Kod Pocztowy: 89-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW0210012/18/19.arimr grubno, wybory europarlamentarne 2019, sołectwo jasienica, ścianki giszetowe, arimr krosno, chiropterofauna, bg kraj, arimr dotacje 2019, biuro nieruchomości gorlice, arimr krasnik, kosobudy, na podstawie wymiarów kartki formatu a4 oblicz, 90 kw ile koni, dopłaty do bydła, biuro nieruchomości kutno, mops okonek, lista rankingowa prow, lubuskie zielone, schronisko w nowodworze, podozierany, bożena borkowska…