00228-6523.2-SW1110336/18/19 Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie

By | 25 listopada 2019

Poprzez powstanie nowej sceny. miejsca na ognisko oraz boiska wielofunkcyjnego. na którym będą odbywały się spektakle. ogniska. wystawy i imprezy okolicznościowe o tematyce morskiej i historycznej. powstanie ogólnodostępne miejsce kultury i sportu przypom 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja i budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej (sceny oraz wielofunkcyjnego boiska) w miejscowości Ostrowo.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktur.

Cel operacji: Poprzez powstanie nowej sceny. miejsca na ognisko oraz boiska wielofunkcyjnego. na którym będą odbywały się spektakle. ogniska. wystawy i imprezy okolicznościowe o tematyce morskiej i historycznej. powstanie ogólnodostępne miejsce kultury i sportu przypom.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 649556.62.

Kwota Wkładu EFMR: 244375.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00228-6523.2-SW1110336/18/19.


Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Usługi środowiskowe świadczone w Ośrodku Zarybieniowym w Halinowie.

Skrócony opis operacji: Usługi środowiskowe świadczone w Ośrodku Zarybieniowym w Halinowie.

Cel operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 64072.75.

Kwota Wkładu EFMR: 48054.56.

Kod Pocztowy: 00-831.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00047-6521.5-OR0700014/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomala Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Pławowice.

Skrócony opis operacji: Obiekt chowu i hodowli ryb Pławowice położony w woj. małopolskim. powiecie proszowickim. gminie Nowe Brzesko. obejmuje 76.26ha całkowitej powierzchni ogroblowanej stawów produkcyjnych i magazynów ryb: Protektorat. Podłącze. Zarzecze. Wojtówka. Podgórski. Brzezinki. Kwaśny. Pabrzegi. Wypoczynkowy. Rudy Dolny. Rudy Górny. Piekarski i Wiklisko oraz magazyny rybne i tereny przyległe na których znajdują się zabudowania gospodarcze. W ramach realizacji operacji beneficjent zobowiązuje się do realizacji na powierzchni 76.26 ha wszystkich wymogów pakietu 1 oraz na powierzchni 75.08 ha pakietu 2 wymogu 2.1. Operacja spełnia wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 66409.75.

Kwota Wkładu EFMR: 49807.31.

Kod Pocztowy: 32-823.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00002-6521.5-OR0600008/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środków transportu oraz urządzeń służących do teledetekcji dla Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

Skrócony opis operacji: zakup samochodów terenowych 4 szt.zakup lornetek termowizyjnych 3 szt.VAT do ww. pozycji.

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 677200.

Kwota Wkładu EFMR: 609480.

Kod Pocztowy: 85-620.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00002-6522.1.1-OR0200001/18.


wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Instalacja. konfiguracja i optymalizacja środowiska informatycznego CMR w Gdyni w tym przeprowadzenie migracji danych. uaktualnienie posiadanych oprogramowań. dokonanie wirtualizacji oraz ujednolicenie architektury środowiska.

Skrócony opis operacji: instalacja. konfiguracja i optymalizacja środowiska informatycznego CMR w Gdyni.

Cel operacji: wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12000.

Kwota Wkładu EFMR: 10800.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00006-6522.1.1-OR0700003/18.schronisko dla zwierząt w gaju, gmina barczewo kontakt, tarcza antykryzysowa kiedy wyplata, skala kramera, rzeźnie w polsce, pierwszy urzad skarbowy poznan, arimr sokółka, pomoc dla rolników covid, arimr rzeszow, stara legnica, piotr feliński, elewator zbożowy krzyżówka, charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy, arimr krasnik, opolska 112, wykonanie przepustu na rowie, urząd skarbowy biała podlaska kontakt, nieruchomość rolna definicja, grubno dni pola 2017, zbigniew bogdański, miejsce kłodnickie…

prom świnoujście